Najnovšie príspevky

Blogroll

System

1.5 Okno a základné operácie s ním

By Erich Vinclav | máj 14, 2014

Priečinky, ktoré otvoríme a aplikácie, ktoré spustíme, sa zobrazia na pracovnej ploche v rámčeku, ktorý sa nazýva okno. Zobrazenie okna priečinka alebo iného umiestnenia (napr. diskov počítača, Koša, a pod.) môţe byť rôzne. Zobrazenie závisí od nastavenia typu a nastavenia zobrazenia okna priečinka.
Read the rest of this entry »

Topics: Windows 7 | No Comments »

SQL Server 2008 – pripojenie a odpojenie databázy

By Erich Vinclav | jún 8, 2010

SQL server má možnosť pripojenia a odpojenia databázy (attach/detach). Vďaka tomuto môžeme presúvať alebo kopírovať databázy medzi inštanciami alebo servermi. Taktiež môžeme odobrať databázu z inštancie servera bez toho, aby sme museli vymazať asociované dáta a logy. Pri odpojení databázy (detach) odstráni referencie na túto databázu zo systémovej databázy master, ale pri tom nevymaže samotnú databázu ani logovací súbor. Po tom, ako odpojíme databázu, tak môžeme asociované súbory k databáze presúvať alebo kopírovať do nového umiestnenia a následne znova pripojiť (attach). Pripojenie databázy pridá odkazy na databázu a príslušiace súbory do databázy master na inštancii SQL Servera.
Read the rest of this entry »

Topics: Návody, SQL Server 2008 | No Comments »

Windows server 2003 – nastavenie individuálnych kvót

By Erich Vinclav | január 13, 2009

Môžete mať užívateľov, u ktorých budete chcieť nastaviť kvóty menšie alebo väčšie ako je vami špecifikovaná defaultná hodnota. Prípadne môžete chcieť aby niektorý užívatelia nemali žiadnu kvótu. Toto môžete dosiahnuť úpravou kvót pre užívateľa – na záložke Quota kliknite na tlačítko Quota Entries a zobrazí sa vám dialógové okno pre individuálne nastavovanie kvót.
Read the rest of this entry »

Topics: Windows Server 2003 | No Comments »

Windows Server 2003 – aplikovanie diskových kvót

By Erich Vinclav | január 11, 2009

Aby sme mohli začať pracovať s diskovými kvótami, musíme ich najprv aktivovať. Aktiváciu vykonáme nasledovne:

Read the rest of this entry »

Topics: Školenia, Windows Server 2003 | No Comments »

Windows Server 2003 a diskové kvóty

By Erich Vinclav | január 6, 2009

Diskové kvóty poskytujú administrátorovi spôsob, ako spravovať diskový priestor určený pre užívateľov. Vďaka kvótam dokážete limitovať veľkosť prideleného diskového priestoru každému užívateľovi. Na prvý pohľad je to fantastická vec, je ale nutné si uvedomiť že je to dvojsečná zbraň. Na jednu stranu je to priam zázračný nástroj zabraňujúci bezuzdnému zapĺňaniu diskov. Na druhú stranu budete zasa tráviť veľa času so sťažnosťami užívateľov a požiadavkami na špeciálne výnimky.
Read the rest of this entry »

Topics: Školenia, Windows Server 2003 | No Comments »

Automatická inštalácia ssh identity key na vzdialeného hosta v CentOS 5

By Erich Vinclav | december 23, 2008

CentOS 5 poskytuje skript s názvom ssh-copy-id. Pomocou tohto skriptu dokážete automaticky nainštalovať súbor s ssh identity key na vzdialený počítač automaticky. Nasleduje príklad použitia tohto skriptu.
Read the rest of this entry »

Topics: Návody | No Comments »


« Predošlé...