Najnovšie príspevky

Blogroll

System

Archive for január, 2008

« Previous Entries

Routovanie vo Windows Server 2003

streda, január 16th, 2008

Smerovacie (routovacie) tabuľky V sieti s viacerými subnetmi router je zariadenie, ktoré smeruje IP pakety z jedného subnetu do druhého. Tento proces sa nazýva routovanie a je primárnou funkciou IP. Aby bolo jasné, kam má paket ísť, musí byť konzultovaná routovacia tabuľka. Router ale nespája iba subnety, ale aj siete navzájom. Znalosť toho ako router […]

IP Subnetting

utorok, január 15th, 2008

Vytváranie subnetov Subnet je fyzický segment siete, ktorý je oddelený od zvyšku siete routrom, prípadne routrami. Na sieti môžete mať viacero subnetov. Sieť s viacerými subnetmi spojenými routrami sa často nazýva internetwork. Ak vytvárate subnet musíte rozbiť sieťové ID pre hostov na sieti. Pridelenie zodpovedajúceho subnetu a hostiteľského ID vám umožní lokalizovať hosta na sieti. […]

IP Adresácia

štvrtok, január 10th, 2008

Pre správnu prácu na sieti potrebujeme vytvoriť a prideliť Internet Protocol (IP) adresu hostiteľskému počítaču pokiaľ pracuje na sieti s TCP/IP protokolmi. IP adresy umožňujú počítačom s rozličným operačným systémom a pracujúcich na rôznych platformách komunikovať medzi sebou. Aby dáta mohli byť posielané medzi rôznymi subnetmi, musíme zadať aj smerovanie (route). Pochopenie smerovacích procedúr vám […]

Network Monitor

štvrtok, január 10th, 2008

Prezeranie paketov pomocou Network Monitor-a Microsoft Network Monitor je protokolový analyzátor. Umožní vám pochopiť, ako pracuje sieťová komunikácia. Primárne je určený na monitorovanie sieťovej prevádzky. Zjednodušuje nám prácu pri riešení zložitých sieťových problémov pomocou real-time analýzy sieťovej prevádzky a zachytávania paketov pre dekódovanie a analýzu.

Spúšťanie príkazov a Pomoc (Nápoveda)

sobota, január 5th, 2008

Prehľad Ako spustiť príkaz na príkazovom riadku Oboznámenie sa s niekoľkými jednoduchými príkazmi Kde nájsť pomoc v CentOS Príkazový riadok očakávajúci príkazy od používateľa, ktorý sme si popísali vyššie, presnejšie pomenujeme „výzva príkazového riadku“. Z názvu je jasné, že systém očakáva od používateľa príkaz. Príkaz je postupnosť znakov a čísel, nepatrí do nej medzera. Ako […]

Úvod do operačného systému CentOS Linux

štvrtok, január 3rd, 2008

Prehľad Niečo o histórii UNIX/Linux Pochopenie základných princípov UNIX-u Pochopenie licencovania Open Source Čo je to CentOS Linux Prihlásenie do systému Linux a grafické rozhranie

« Previous Entries