Najnovšie príspevky

Blogroll

System

Archive for máj, 2008

Infraštruktúra Active Directory

piatok, máj 16th, 2008

AD pozostáva z komponentov, ktoré tvoria jeho logickú a fyzickú štruktúru. Logickú a fyzickú štruktúru AD musíte naplánovať tak, aby spĺňala vaše požiadavky, respektíve požiadavky vašej organizácie. Preto je potrebné najprv pochopiť účel týchto komponentov a ako ich používať.

Prehľad rodiny protokolov TCP/IP

štvrtok, máj 1st, 2008

Rodina protokolov TCP/IP umožňuje počítačom s rôznym hardvérom a softvérom vzájomne komunikovať cez sieť. TCP/IP pre Windows Server 2003 poskytuje štandardný sieťový protokol, ktorý umožňuje užívateľom získť prístup na web a posielať a prijímať elektronickú poštu.

OSI model a sieť

štvrtok, máj 1st, 2008

Aby ste pochopili, ako umožňuje TCP/IP protokol sieťovú komunikáciu, je potrebné pochopiť koncepty na ktorých je založená sieťová komunikácia. OSI model je koncepčný model, ktorý je zvyčajne používaný ako referencia pre pochopenie sieťovej komunikácie.