Najnovšie príspevky

Blogroll

System

Archive for júl, 2008

SQL Server 2005 a súbory

streda, júl 16th, 2008

Vždy, keď vytvárate databázu, SQL Server 2005 vytvorí dátový súbor a transakčný log pre databázu. Zároveň vám umožní definovať umiestnenie týchto súborov.

Správa ARP cache

utorok, júl 15th, 2008

Každý sieťový adaptér má unikátnu trvalú MAC adresu, ktorá sa tiež nazýva fyzická adresa. Táto korešponduje s jednou alebo viacerými IP adresami asociovanými s adaptérom. MAC adresa je použitá ako konečná cieľová adresa a musí byť rozlíšená z IP adresy aby mohol počítač prijímať dáta. K rozpoznaniu MAC adresy sa používa ARP, čo je TCP/IP […]

SQL Server 2005 a voľby Server-Level

pondelok, júl 7th, 2008

Tieto voľby riadia správanie SQL servera. Môžeme ich nastaviť pomocou storovanej procedúry sp_configure. Mnoho volieb je tiež možné nastaviť pomocou SQL Server Management Studia a pomocou nástroja SQL Server Surface Area Configuration.