Najnovšie príspevky

Blogroll

System

Archive for máj, 2014

1.5 Okno a základné operácie s ním

streda, máj 14th, 2014

Priečinky, ktoré otvoríme a aplikácie, ktoré spustíme, sa zobrazia na pracovnej ploche v rámčeku, ktorý sa nazýva okno. Zobrazenie okna priečinka alebo iného umiestnenia (napr. diskov počítača, Koša, a pod.) môţe byť rôzne. Zobrazenie závisí od nastavenia typu a nastavenia zobrazenia okna priečinka.