Najnovšie príspevky

Blogroll

System

Školenia

« Previous Entries

1.5 Okno a základné operácie s ním

streda, máj 14th, 2014

Priečinky, ktoré otvoríme a aplikácie, ktoré spustíme, sa zobrazia na pracovnej ploche v rámčeku, ktorý sa nazýva okno. Zobrazenie okna priečinka alebo iného umiestnenia (napr. diskov počítača, Koša, a pod.) môţe byť rôzne. Zobrazenie závisí od nastavenia typu a nastavenia zobrazenia okna priečinka.

Windows server 2003 – nastavenie individuálnych kvót

utorok, január 13th, 2009

Môžete mať užívateľov, u ktorých budete chcieť nastaviť kvóty menšie alebo väčšie ako je vami špecifikovaná defaultná hodnota. Prípadne môžete chcieť aby niektorý užívatelia nemali žiadnu kvótu. Toto môžete dosiahnuť úpravou kvót pre užívateľa – na záložke Quota kliknite na tlačítko Quota Entries a zobrazí sa vám dialógové okno pre individuálne nastavovanie kvót.

Windows Server 2003 – aplikovanie diskových kvót

nedeľa, január 11th, 2009

Aby sme mohli začať pracovať s diskovými kvótami, musíme ich najprv aktivovať. Aktiváciu vykonáme nasledovne: otvorte Explorer (Prieskumník) pravým tlačítkom myši kliknite na zväzok, na ktorom chcete aktivovať kvóty z menu vyberte Properties vyberte záložku Quota zaškrtnite položku Enable quota management

Windows Server 2003 a diskové kvóty

utorok, január 6th, 2009

Diskové kvóty poskytujú administrátorovi spôsob, ako spravovať diskový priestor určený pre užívateľov. Vďaka kvótam dokážete limitovať veľkosť prideleného diskového priestoru každému užívateľovi. Na prvý pohľad je to fantastická vec, je ale nutné si uvedomiť že je to dvojsečná zbraň. Na jednu stranu je to priam zázračný nástroj zabraňujúci bezuzdnému zapĺňaniu diskov. Na druhú stranu budete […]

Konfigurácia Group Policy pre povolenie spúšťania služieb v System Services

streda, november 12th, 2008

Pokiaľ ste správca Windows Server 2003, mohli ste sa stretnúť so situáciou, keď bolo potrebné prideliť niektorému užívateľovi práva na reštart niektorej služby. Obvykle tieto práva má užívateľ Administrator, prípadne člen skupiny Enterprise Admins (v Active Directory). Takýto požiadavok vznikne obvykle pri špecifických aplikáciách. Samozrejme, dávať práva Administrator-a bežnému užívateľovi nie je dobrý nápad. Ako […]

Práca so súbormi v CentOS Linux, časť 2 – cd, mkdir, rmdir

nedeľa, november 9th, 2008

Ako sme sa mohli presvedčiť, pwd zobrazí aktuálny adresár. Veľa príkazov v Unixe funguje automaticky v aktuálnom adresári, ktorý je možné zmeniť prostredníctvom príkazu cd. [user@localhost ~]$ cd /var/www [user@localhost www]$ ls -F cgi-bin/ data/ error/ html/ icons/ [user@localhost www]$

« Previous Entries