Najnovšie príspevky

Blogroll

System

CentOS Linux – Úvod

Práca so súbormi v CentOS Linux, časť 2 – cd, mkdir, rmdir

nedeľa, november 9th, 2008

Ako sme sa mohli presvedčiť, pwd zobrazí aktuálny adresár. Veľa príkazov v Unixe funguje automaticky v aktuálnom adresári, ktorý je možné zmeniť prostredníctvom príkazu cd. [user@localhost ~]$ cd /var/www [user@localhost www]$ ls -F cgi-bin/ data/ error/ html/ icons/ [user@localhost www]$

Práca so súbormi v CentOS Linux, časť 1 – ls, pwd

sobota, november 1st, 2008

Z predchádzajúcej časti máme predstavu, ako vyzerá adresárová štruktúra v operačnom systéme CentOS Linux. Aby sme mohli efektívne pracovať s dátami uloženými v adresároch, musíme vedieť, kde sa nachádzajú a ako sa volajú. Rovnako musíme vedieť ako s adresármi a súbormi manipulovať. Prvým z príkazov potrebných pre prácu so súbormi a adresármi bude príkaz ls.

Hierarchia súborového systému v CentOS Linux

sobota, október 18th, 2008

V systéme Linux, tak ako v každom inom, je dôležité vedieť ako svoje dáta odkladať a uchovávať. Ako s nimi narábať a ako k nim pristupovať. Na odkladanie dát slúžia súbory a adresáre. Adresár [folder], si môžeme predstaviť ako kartotékový zoraďovač, ktorý miesto papierov obsahuje súbory. Adresár môže okrem súborov obsahovať ďalšie podadresáre a tie […]

DHCP server na CentOS

utorok, august 12th, 2008

Protokol TCP/IP vyžaduje, aby každý klient na sieti mal jedinečnú IP adresu. Túto IP adresu môžete prideľovať dynamicky alebo staticky. Pri statickom adresovaní musíte manuálne zadať pevnú adresu danému klientovi a táto sa meniť nebude, pokiaľ ju opäť ručne nezmeníte. Statické prideľovanie sa obvykle používa v prípade, že klient musí mať stále tú istú IP […]

Spúšťanie príkazov a Pomoc (Nápoveda)

sobota, január 5th, 2008

Prehľad Ako spustiť príkaz na príkazovom riadku Oboznámenie sa s niekoľkými jednoduchými príkazmi Kde nájsť pomoc v CentOS Príkazový riadok očakávajúci príkazy od používateľa, ktorý sme si popísali vyššie, presnejšie pomenujeme „výzva príkazového riadku“. Z názvu je jasné, že systém očakáva od používateľa príkaz. Príkaz je postupnosť znakov a čísel, nepatrí do nej medzera. Ako […]

Úvod do operačného systému CentOS Linux

štvrtok, január 3rd, 2008

Prehľad Niečo o histórii UNIX/Linux Pochopenie základných princípov UNIX-u Pochopenie licencovania Open Source Čo je to CentOS Linux Prihlásenie do systému Linux a grafické rozhranie