Najnovšie príspevky

Blogroll

System

Windows Server 2003

« Previous Entries

Windows server 2003 – nastavenie individuálnych kvót

utorok, január 13th, 2009

Môžete mať užívateľov, u ktorých budete chcieť nastaviť kvóty menšie alebo väčšie ako je vami špecifikovaná defaultná hodnota. Prípadne môžete chcieť aby niektorý užívatelia nemali žiadnu kvótu. Toto môžete dosiahnuť úpravou kvót pre užívateľa – na záložke Quota kliknite na tlačítko Quota Entries a zobrazí sa vám dialógové okno pre individuálne nastavovanie kvót.

Windows Server 2003 – aplikovanie diskových kvót

nedeľa, január 11th, 2009

Aby sme mohli začať pracovať s diskovými kvótami, musíme ich najprv aktivovať. Aktiváciu vykonáme nasledovne: otvorte Explorer (Prieskumník) pravým tlačítkom myši kliknite na zväzok, na ktorom chcete aktivovať kvóty z menu vyberte Properties vyberte záložku Quota zaškrtnite položku Enable quota management

Windows Server 2003 a diskové kvóty

utorok, január 6th, 2009

Diskové kvóty poskytujú administrátorovi spôsob, ako spravovať diskový priestor určený pre užívateľov. Vďaka kvótam dokážete limitovať veľkosť prideleného diskového priestoru každému užívateľovi. Na prvý pohľad je to fantastická vec, je ale nutné si uvedomiť že je to dvojsečná zbraň. Na jednu stranu je to priam zázračný nástroj zabraňujúci bezuzdnému zapĺňaniu diskov. Na druhú stranu budete […]

Konfigurácia Group Policy pre povolenie spúšťania služieb v System Services

streda, november 12th, 2008

Pokiaľ ste správca Windows Server 2003, mohli ste sa stretnúť so situáciou, keď bolo potrebné prideliť niektorému užívateľovi práva na reštart niektorej služby. Obvykle tieto práva má užívateľ Administrator, prípadne člen skupiny Enterprise Admins (v Active Directory). Takýto požiadavok vznikne obvykle pri špecifických aplikáciách. Samozrejme, dávať práva Administrator-a bežnému užívateľovi nie je dobrý nápad. Ako […]

Windows 2003 – užitočné utility v príkazovom riadku: Compact

nedeľa, október 26th, 2008

Kompresia dát pomocou utility Compact Jednou z výhod pri používaní súborového systému NTFS je možnosť použitia zabudovanej kompresie. Vďaka zabudovanej kompresii súborov môžete uložiť na disk viac informácií. Ako pridanú hodnotu môžete navyše získať lepší výkon disku v závislosti na tom, aké úlohy plní pevný disk. Utilita používa nasledovnú syntax:

Základné úložisko vo Windows Server 2003

sobota, október 4th, 2008

Všetky disky začínajú ako základné disky so štruktúrou, ktorá umožňuje, aby bol disk rozpoznaný operačným systémom. Individuálne vlastnosti závisia na tom, či je disk typu MBR alebo GPT. Okrem oznámenia prítomnosti disku operačnému systému tieto štruktúry zahŕňajú signatúru disku, ktorá jedinečne identifikuje disk. Táto signatúra je zapísaná na disk počas procesu nazývaného inicializácia, ktorá je […]

« Previous Entries