Najnovšie príspevky

Blogroll

System

Active Directory

Konfigurácia Group Policy pre povolenie spúšťania služieb v System Services

streda, november 12th, 2008

Pokiaľ ste správca Windows Server 2003, mohli ste sa stretnúť so situáciou, keď bolo potrebné prideliť niektorému užívateľovi práva na reštart niektorej služby. Obvykle tieto práva má užívateľ Administrator, prípadne člen skupiny Enterprise Admins (v Active Directory). Takýto požiadavok vznikne obvykle pri špecifických aplikáciách. Samozrejme, dávať práva Administrator-a bežnému užívateľovi nie je dobrý nápad. Ako […]

Infraštruktúra Active Directory

piatok, máj 16th, 2008

AD pozostáva z komponentov, ktoré tvoria jeho logickú a fyzickú štruktúru. Logickú a fyzickú štruktúru AD musíte naplánovať tak, aby spĺňala vaše požiadavky, respektíve požiadavky vašej organizácie. Preto je potrebné najprv pochopiť účel týchto komponentov a ako ich používať.

Vytváranie Organizačných jednotiek (OU)

pondelok, apríl 28th, 2008

Organizačná jednotka (Organizational Unit – OU) je obzvlášť užitočný typ objektu v doméne. Môžete ho použiť sa na organizáciu stoviek tisícov objektov v adresári do jednoducho spravovaných jednotiek. OU zoskupuje a organizuje objekty pre účely administrácie ako je napríklad delegovanie administratívnych práv a pridelenie politík kolekcii objektov práve tak ako jednému objektu.

Active Directory

utorok, január 1st, 2008

Active Directory je databáza platformy Windows Server 2003. Obsahuje informácie o objektoch ako sú tlačiarne, sieťové účty, skupiny, počítače ako aj ďalšie informácie o doméne. Active Directory nemôže byť nainštalovaná na Windows 2003 Web Edition.