Najnovšie príspevky

Blogroll

System

SQL Server 2005

Vytvárame databázu v MS SQL 2005

sobota, október 11th, 2008

Pri vytváraní databázy by ste mali rozumieť tomu, čo sa počas tohto procesu deje, aké možnosti pri vytváraní databázy máte, ktoré vlastnosti po vytvorení môžete zmeniť a ako prezerať vlastnosti databázy. Databázu môžete vytvoriť pomocou Object Explorera v SQL Server Management Studiu alebo pomocou Transact-SQL príkazu CREATE DATABASE

SQL Server 2005 a súbory

streda, júl 16th, 2008

Vždy, keď vytvárate databázu, SQL Server 2005 vytvorí dátový súbor a transakčný log pre databázu. Zároveň vám umožní definovať umiestnenie týchto súborov.

SQL Server 2005 a voľby Server-Level

pondelok, júl 7th, 2008

Tieto voľby riadia správanie SQL servera. Môžeme ich nastaviť pomocou storovanej procedúry sp_configure. Mnoho volieb je tiež možné nastaviť pomocou SQL Server Management Studia a pomocou nástroja SQL Server Surface Area Configuration.

Perl a MSSQL v Linuxe

utorok, február 5th, 2008

Popíšeme si ako sa môžeme pripojiť z linuxu (CentOS 5) na MSSQL server. V prvom rade musíme nainštalovať knižnice umožňujúce systému natívne komunikovať s MSSQL serverom. Tieto knižnice nájdete na www.freetds.org. Pre distribúciu CentOS ale použijeme predpripravené rpm z repozitárov. Balík freetds nie je v štandardných repozitároch. Preto pre tieto účely použijeme ďalší repozitár na […]

Perl a MSSQL vo Windows

pondelok, február 4th, 2008

Ako sa pripojiť v jazyku Perl na MSSQL server vo Windows Server 2003 Stiahnuť distribúciu Perl-u, napríklad z ActiveState: http://www.activestate.com/Products/activeperl/features.plex Nainštalovať. Pokiaľ používate pre prístup na web proxy server, nezabudnite si nastaviť systémové premenné http_proxy a ftp_proxy nasledovným postupom: