Najnovšie príspevky

Blogroll

System


« | Main | »

Windows server 2003 – nastavenie individuálnych kvót

By Erich Vinclav | január 13, 2009

Môžete mať užívateľov, u ktorých budete chcieť nastaviť kvóty menšie alebo väčšie ako je vami špecifikovaná defaultná hodnota. Prípadne môžete chcieť aby niektorý užívatelia nemali žiadnu kvótu. Toto môžete dosiahnuť úpravou kvót pre užívateľa – na záložke Quota kliknite na tlačítko Quota Entries a zobrazí sa vám dialógové okno pre individuálne nastavovanie kvót.

Individuálne kvóty
Defaultne je v zozname uvedená skupina Administrators, ktorá nemá žiaden limit. Individuálnu kvótu pridáte z menu Quota -> New Quota Entry, vyberte užívateľov v dialógovom okne Select Users a kliknite na OK. Môžete vybrať aj viac užívateľov súčasne, pokiaľ im chcete prideliť rovnakú kvótu. Pokiaľ ste výber ukončili, kliknite na OK.
Výber užívateľaPoznámka: Technicky vzaté, môžete miesto užívateľov vybrať skupiny pri prideľovaní kvóty. Pokiaľ ale chcete neskôr jedného užívateľa vybrať z kvót (napríklad pri zmene oddelenia), môže to byť trocha problém.

Vymazanie individuálnych kvót

Užívateľovu kvótu nemôžete odstrániť, pokiaľ na zväzku existujú súbory vlastnené užívateľom. Preto tieto súbory musíte najprv zo zväzku vymazať, presunúť na iný zväzok, alebo im zmeníte vlastníka. Toto môžete vykonať aj počas vymazávania kvóty, takže táto úloha nie je až taká obtiažna.

Vymazanie kvóty vykonáte nasledovne:

Treba si uvedomiť, že nemažete užívateľa, iba odstraňujete užívateľa z kvót.

Kvóty a prehľady

Hneď ako je systém preskenovaný (a aj kedykoľvek potom) môžete skontrolovať stav užívateľských kvót na záložke Quota. Kliknite na Quota Entries a uvidíte status využitia disku jednotlivými užívateľmi. Ikona v stĺpci Status je rýchly indikátor stavu kvóty užívateľa:

Topics: Windows Server 2003 | No Comments »

Comments