IP Subnetting

Vytváranie subnetov

Subnet je fyzický segment siete, ktorý je oddelený od zvyšku siete routrom, prípadne routrami. Na sieti môžete mať viacero subnetov. Sieť s viacerými subnetmi spojenými routrami sa často nazýva internetwork. Ak vytvárate subnet musíte rozbiť sieťové ID pre hostov na sieti. Pridelenie zodpovedajúceho subnetu a hostiteľského ID vám umožní lokalizovať hosta na sieti. Taktiež dokážete určiť, ktorí hostitelia sú na tom istom subnete pomocou ID siete.
Pokračovať v čítaní „IP Subnetting“

IP Adresácia

Pre správnu prácu na sieti potrebujeme vytvoriť a prideliť Internet Protocol (IP) adresu hostiteľskému počítaču pokiaľ pracuje na sieti s TCP/IP protokolmi. IP adresy umožňujú počítačom s rozličným operačným systémom a pracujúcich na rôznych platformách komunikovať medzi sebou. Aby dáta mohli byť posielané medzi rôznymi subnetmi, musíme zadať aj smerovanie (route). Pochopenie smerovacích procedúr vám pomôže pri vytváraní a prideľovaní správnych IP adries hostom na vašej sieti.
Pokračovať v čítaní „IP Adresácia“

Network Monitor

Prezeranie paketov pomocou Network Monitor-a

Microsoft Network Monitor je protokolový analyzátor. Umožní vám pochopiť, ako pracuje sieťová komunikácia. Primárne je určený na monitorovanie sieťovej prevádzky. Zjednodušuje nám prácu pri riešení zložitých sieťových problémov pomocou real-time analýzy sieťovej prevádzky a zachytávania paketov pre dekódovanie a analýzu.
Pokračovať v čítaní „Network Monitor“

Vytvorenie a konfigurácia FTP

Tak ako pri HTTP IIS vytvorí defaultný FTP sajt, ktorý odpovedá na FTP požiadavky na všetkých nepriradených IP adresách. Môžete ho nakonfigurovať ako váš jediný sajt, alebo môžete vytvoriť sajtov viac.

Samozrejme, pred vytvorením FTP sajtu opäť nezabudnite nevyhnutné DNS zóny a záznamy. Pokiaľ A záznamy už máte, je vhodné vytvoriť alias (CNAME) ftp.
Pokračovať v čítaní „Vytvorenie a konfigurácia FTP“

Konfigurácia a správa služby HTTP

Komponenty World Wide Web Server v IIS umožňujú počítaču s Windows Server 2003 fungovať ako web server poskytujúci HTTP obsah. Webová služba ponúka niekoľko vlastností, ktoré ponúkajú rozsiahlu kontrolu nad obsahom, bezpečnosťou a šírkou prenosového pásma. Teraz sa budeme venovať IIS skôr ako tradičnému webovému serveru než aplikačnému. Popíšeme si niektoré vlastnosti webových služieb a ako ich spravovať v IIS.
Pokračovať v čítaní „Konfigurácia a správa služby HTTP“