Windows Server 2003

Inštalácia Windows Server 2003
Vzdialený prístup
Aktualizácie
Práca s príkazovým riadkom
Funkcie serverov
Plánovanie úloh
Defragmentácia
Diskové kvóty – úvod
Diskové kvóty – aplikovanie
Diskové kvóty – individuálne kvóty
Sieťová infraštruktúra
OSI model a sieť
Prehľad rodiny protokolov TCP/IP
Network Monitor
IP adresácia
IP subnetting
Routovanie vo Windows Server 2003
Správa ARP cache
Úvod do DNS
Inštalácia a konfigurácia DNS
DHCP
Web, FTP a Intranet
Konfigurácia a správa služby HTTP
Vytvorenie a konfigurácia FTP
Konfigurácia a správa NNTP
Active Directory
Infraštruktúra Active Directory
Správa užívateľov a skupín
Vytváranie Organizačných jednotiek (OU)