Funkcie serverov

Servery môžu plniť veľa úloh v sieťovom klient/server prostredí. Niektoré sú konfigurované na poskytovanie autentifikácie, iné zasa na beh aplikácií. Ďalšie poskytujú sieťové služby, ktoré umožňujú užívateľom komunikovať s inými servermi a zdrojmi na sieti. Od vás ako systémových administrátorov sa očakáva, že poznáte základné typy serverov a aké služby vykonávajú na vašej sieti.
Pokračovať v čítaní „Funkcie serverov“

DHCP

Protokol TCP/IP vyžaduje, aby každý nod na sieti mal jedinečnú IP adresu. Túto IP adresu môžete prideľovať dynamicky alebo staticky. Pri statickom adresovaní musíte manuálne zadať pevnú adresu danému nodu a táto sa meniť nebude, pokiaľ ju opäť ručne nezmeníte. Statické prideľovanie sa obvykle používa v prípade, že nod musí mať stále tú istú IP adresu. Webové a FTP servery alebo niektoré zariadenia, ako napríklad tlačiarne ani nepodporujú nič iné, iba statické adresy.
Pokračovať v čítaní „DHCP“

Úvod do DNS

Internet zahŕňa milióny zariadení vrátane počítačov, routrov, tlačiarní a iných súčastí. Každé takéto zariadenie sa nazýva nod (uzol). Aby bolo možné s týmito nodmi komunikovať a odlíšiť jeden od druhého, každý z nich vyžaduje jedinečný identifikátor – IP adresu. Intranety taktiež môžu používať TCP/IP protokol, čo tiež vyžaduje unikátnu adresu pre každý nod. Pri intranete ale môžu byť adresy použité z rozsahu neverejných rezervovaných rozsahov (napr. 192.168.0.x). Nody na internete musia mať unikátnu verejnú IP adresu. Tieto adresy je ale pre ľudí obtiažne si zapamätať a ich používanie je nepraktické. Domain Name Service (DNS) prekonáva tento problém tak, že umožňuje ľuďom pracovať s prirodzenými menami miesto IP adries. Presnejšie povedané, DNS umožňuje mapovanie názvov na adresy. Je jednoduchšie napr. pre prístup k tomuto webu písať www.ervin.sk než 88.212.18.39. DNS si berie na starosť prevod tohto názvu na IP adresu. Mapovanie názvov na IP adresy sa nazýva name resolution (rozlišovanie názvov).
Pokračovať v čítaní „Úvod do DNS“