Routovanie vo Windows Server 2003

Smerovacie (routovacie) tabuľky

V sieti s viacerými subnetmi router je zariadenie, ktoré smeruje IP pakety z jedného subnetu do druhého. Tento proces sa nazýva routovanie a je primárnou funkciou IP. Aby bolo jasné, kam má paket ísť, musí byť konzultovaná routovacia tabuľka.

Router ale nespája iba subnety, ale aj siete navzájom. Znalosť toho ako router smeruje datové pakety k ich cieľovej IP adrese vám umožní správne nakonfigurovať klientov pre príjem a odosielanie dát.
Pokračovať v čítaní „Routovanie vo Windows Server 2003“

IP Subnetting

Vytváranie subnetov

Subnet je fyzický segment siete, ktorý je oddelený od zvyšku siete routrom, prípadne routrami. Na sieti môžete mať viacero subnetov. Sieť s viacerými subnetmi spojenými routrami sa často nazýva internetwork. Ak vytvárate subnet musíte rozbiť sieťové ID pre hostov na sieti. Pridelenie zodpovedajúceho subnetu a hostiteľského ID vám umožní lokalizovať hosta na sieti. Taktiež dokážete určiť, ktorí hostitelia sú na tom istom subnete pomocou ID siete.
Pokračovať v čítaní „IP Subnetting“

IP Adresácia

Pre správnu prácu na sieti potrebujeme vytvoriť a prideliť Internet Protocol (IP) adresu hostiteľskému počítaču pokiaľ pracuje na sieti s TCP/IP protokolmi. IP adresy umožňujú počítačom s rozličným operačným systémom a pracujúcich na rôznych platformách komunikovať medzi sebou. Aby dáta mohli byť posielané medzi rôznymi subnetmi, musíme zadať aj smerovanie (route). Pochopenie smerovacích procedúr vám pomôže pri vytváraní a prideľovaní správnych IP adries hostom na vašej sieti.
Pokračovať v čítaní „IP Adresácia“

Network Monitor

Prezeranie paketov pomocou Network Monitor-a

Microsoft Network Monitor je protokolový analyzátor. Umožní vám pochopiť, ako pracuje sieťová komunikácia. Primárne je určený na monitorovanie sieťovej prevádzky. Zjednodušuje nám prácu pri riešení zložitých sieťových problémov pomocou real-time analýzy sieťovej prevádzky a zachytávania paketov pre dekódovanie a analýzu.
Pokračovať v čítaní „Network Monitor“

Úvod do DNS

Internet zahŕňa milióny zariadení vrátane počítačov, routrov, tlačiarní a iných súčastí. Každé takéto zariadenie sa nazýva nod (uzol). Aby bolo možné s týmito nodmi komunikovať a odlíšiť jeden od druhého, každý z nich vyžaduje jedinečný identifikátor – IP adresu. Intranety taktiež môžu používať TCP/IP protokol, čo tiež vyžaduje unikátnu adresu pre každý nod. Pri intranete ale môžu byť adresy použité z rozsahu neverejných rezervovaných rozsahov (napr. 192.168.0.x). Nody na internete musia mať unikátnu verejnú IP adresu. Tieto adresy je ale pre ľudí obtiažne si zapamätať a ich používanie je nepraktické. Domain Name Service (DNS) prekonáva tento problém tak, že umožňuje ľuďom pracovať s prirodzenými menami miesto IP adries. Presnejšie povedané, DNS umožňuje mapovanie názvov na adresy. Je jednoduchšie napr. pre prístup k tomuto webu písať www.ervin.sk než 88.212.18.39. DNS si berie na starosť prevod tohto názvu na IP adresu. Mapovanie názvov na IP adresy sa nazýva name resolution (rozlišovanie názvov).
Pokračovať v čítaní „Úvod do DNS“