Správa ARP cache

Každý sieťový adaptér má unikátnu trvalú MAC adresu, ktorá sa tiež nazýva fyzická adresa. Táto korešponduje s jednou alebo viacerými IP adresami asociovanými s adaptérom. MAC adresa je použitá ako konečná cieľová adresa a musí byť rozlíšená z IP adresy aby mohol počítač prijímať dáta. K rozpoznaniu MAC adresy sa používa ARP, čo je TCP/IP protokol. Pre zaistenie správneho fungovania ARP musíte vedieť ako ARP pracuje a ako spravovať ARP položky.
Pokračovať v čítaní „Správa ARP cache“

Úvod do DNS

Internet zahŕňa milióny zariadení vrátane počítačov, routrov, tlačiarní a iných súčastí. Každé takéto zariadenie sa nazýva nod (uzol). Aby bolo možné s týmito nodmi komunikovať a odlíšiť jeden od druhého, každý z nich vyžaduje jedinečný identifikátor – IP adresu. Intranety taktiež môžu používať TCP/IP protokol, čo tiež vyžaduje unikátnu adresu pre každý nod. Pri intranete ale môžu byť adresy použité z rozsahu neverejných rezervovaných rozsahov (napr. 192.168.0.x). Nody na internete musia mať unikátnu verejnú IP adresu. Tieto adresy je ale pre ľudí obtiažne si zapamätať a ich používanie je nepraktické. Domain Name Service (DNS) prekonáva tento problém tak, že umožňuje ľuďom pracovať s prirodzenými menami miesto IP adries. Presnejšie povedané, DNS umožňuje mapovanie názvov na adresy. Je jednoduchšie napr. pre prístup k tomuto webu písať www.ervin.sk než 88.212.18.39. DNS si berie na starosť prevod tohto názvu na IP adresu. Mapovanie názvov na IP adresy sa nazýva name resolution (rozlišovanie názvov).
Pokračovať v čítaní „Úvod do DNS“