DHCP server na CentOS

Protokol TCP/IP vyžaduje, aby každý klient na sieti mal jedinečnú IP adresu. Túto IP adresu môžete prideľovať dynamicky alebo staticky. Pri statickom adresovaní musíte manuálne zadať pevnú adresu danému klientovi a táto sa meniť nebude, pokiaľ ju opäť ručne nezmeníte. Statické prideľovanie sa obvykle používa v prípade, že klient musí mať stále tú istú IP adresu. Webové a FTP servery alebo niektoré zariadenia, ako napríklad tlačiarne ani nepodporujú nič iné, iba statické adresy.
Pokračovať v čítaní „DHCP server na CentOS“