Routovanie vo Windows Server 2003

Smerovacie (routovacie) tabuľky

V sieti s viacerými subnetmi router je zariadenie, ktoré smeruje IP pakety z jedného subnetu do druhého. Tento proces sa nazýva routovanie a je primárnou funkciou IP. Aby bolo jasné, kam má paket ísť, musí byť konzultovaná routovacia tabuľka.

Router ale nespája iba subnety, ale aj siete navzájom. Znalosť toho ako router smeruje datové pakety k ich cieľovej IP adrese vám umožní správne nakonfigurovať klientov pre príjem a odosielanie dát.
Pokračovať v čítaní „Routovanie vo Windows Server 2003“

IP Subnetting

Vytváranie subnetov

Subnet je fyzický segment siete, ktorý je oddelený od zvyšku siete routrom, prípadne routrami. Na sieti môžete mať viacero subnetov. Sieť s viacerými subnetmi spojenými routrami sa často nazýva internetwork. Ak vytvárate subnet musíte rozbiť sieťové ID pre hostov na sieti. Pridelenie zodpovedajúceho subnetu a hostiteľského ID vám umožní lokalizovať hosta na sieti. Taktiež dokážete určiť, ktorí hostitelia sú na tom istom subnete pomocou ID siete.
Pokračovať v čítaní „IP Subnetting“

IP Adresácia

Pre správnu prácu na sieti potrebujeme vytvoriť a prideliť Internet Protocol (IP) adresu hostiteľskému počítaču pokiaľ pracuje na sieti s TCP/IP protokolmi. IP adresy umožňujú počítačom s rozličným operačným systémom a pracujúcich na rôznych platformách komunikovať medzi sebou. Aby dáta mohli byť posielané medzi rôznymi subnetmi, musíme zadať aj smerovanie (route). Pochopenie smerovacích procedúr vám pomôže pri vytváraní a prideľovaní správnych IP adries hostom na vašej sieti.
Pokračovať v čítaní „IP Adresácia“

Network Monitor

Prezeranie paketov pomocou Network Monitor-a

Microsoft Network Monitor je protokolový analyzátor. Umožní vám pochopiť, ako pracuje sieťová komunikácia. Primárne je určený na monitorovanie sieťovej prevádzky. Zjednodušuje nám prácu pri riešení zložitých sieťových problémov pomocou real-time analýzy sieťovej prevádzky a zachytávania paketov pre dekódovanie a analýzu.
Pokračovať v čítaní „Network Monitor“

Spúšťanie príkazov a Pomoc (Nápoveda)

Prehľad

  • Ako spustiť príkaz na príkazovom riadku
  • Oboznámenie sa s niekoľkými jednoduchými príkazmi
  • Kde nájsť pomoc v CentOS

Príkazový riadok očakávajúci príkazy od používateľa, ktorý sme si popísali vyššie, presnejšie pomenujeme „výzva príkazového riadku“. Z názvu je jasné, že systém očakáva od používateľa príkaz. Príkaz je postupnosť znakov a čísel, nepatrí do nej medzera. Ako sme už spomínali, príkazy v operačnom systéme Linux rozlišujú veľké a malé písmená a preto systém nepokladá príkazy man a Man za totožné. Syntax je nasledovná:
Pokračovať v čítaní „Spúšťanie príkazov a Pomoc (Nápoveda)“