VNC Server na CentOS

Obvykle každý deň keď ukončíme prácu, tak aj vypneme počítač. Na druhý deň ráno pri zapnutí počítača sa obvykle chceme vrátiť k tomu, čo sme mali rozrobené. Pri vypnutí počítača sa však všetky aplikácie ukončili a musíme všetko spúšťať znova. Prípadne chcem mať prístup k svojmu desktopu z ktoréhokoľvek počítača. Ako zabezpečiť, aby ste po zapnutí počítača mali všetko práve tak, ako ste predošlý deň zanechali? Na túto otázku je jednoduchá odpoveď: použite Virtual Network Computing: VNC.
Pokračovať v čítaní „VNC Server na CentOS“

Práca so súbormi v CentOS Linux, časť 2 – cd, mkdir, rmdir

Ako sme sa mohli presvedčiť, pwd zobrazí aktuálny adresár. Veľa príkazov v Unixe funguje automaticky v aktuálnom adresári, ktorý je možné zmeniť prostredníctvom príkazu cd.

[user@localhost ~]$ cd /var/www
[user@localhost www]$ ls -F
cgi-bin/ data/ error/ html/ icons/
[user@localhost www]$
Pokračovať v čítaní „Práca so súbormi v CentOS Linux, časť 2 – cd, mkdir, rmdir“

Práca so súbormi v CentOS Linux, časť 1 – ls, pwd

Z predchádzajúcej časti máme predstavu, ako vyzerá adresárová štruktúra v operačnom systéme CentOS Linux. Aby sme mohli efektívne pracovať s dátami uloženými v adresároch, musíme vedieť, kde sa nachádzajú a ako sa volajú. Rovnako musíme vedieť ako s adresármi a súbormi manipulovať. Prvým z príkazov potrebných pre prácu so súbormi a adresármi bude príkaz ls. Pokračovať v čítaní „Práca so súbormi v CentOS Linux, časť 1 – ls, pwd“

Hierarchia súborového systému v CentOS Linux

V systéme Linux, tak ako v každom inom, je dôležité vedieť ako svoje dáta odkladať a uchovávať. Ako s nimi narábať a ako k nim pristupovať. Na odkladanie dát slúžia súbory a adresáre. Adresár [folder], si môžeme predstaviť ako kartotékový zoraďovač, ktorý miesto papierov obsahuje súbory. Adresár môže okrem súborov obsahovať ďalšie podadresáre a tie ďalšie. V operačnom systéme Unix sa systém adresárov a súborov nazýva súborový systém. Na začiatku je každý súborový systém tvorený jediným adresárom, ktorý sa nazýva koreňový alebo tiež aj hlavný adresár.
Pokračovať v čítaní „Hierarchia súborového systému v CentOS Linux“

DHCP server na CentOS

Protokol TCP/IP vyžaduje, aby každý klient na sieti mal jedinečnú IP adresu. Túto IP adresu môžete prideľovať dynamicky alebo staticky. Pri statickom adresovaní musíte manuálne zadať pevnú adresu danému klientovi a táto sa meniť nebude, pokiaľ ju opäť ručne nezmeníte. Statické prideľovanie sa obvykle používa v prípade, že klient musí mať stále tú istú IP adresu. Webové a FTP servery alebo niektoré zariadenia, ako napríklad tlačiarne ani nepodporujú nič iné, iba statické adresy.
Pokračovať v čítaní „DHCP server na CentOS“

Spúšťanie príkazov a Pomoc (Nápoveda)

Prehľad

  • Ako spustiť príkaz na príkazovom riadku
  • Oboznámenie sa s niekoľkými jednoduchými príkazmi
  • Kde nájsť pomoc v CentOS

Príkazový riadok očakávajúci príkazy od používateľa, ktorý sme si popísali vyššie, presnejšie pomenujeme „výzva príkazového riadku“. Z názvu je jasné, že systém očakáva od používateľa príkaz. Príkaz je postupnosť znakov a čísel, nepatrí do nej medzera. Ako sme už spomínali, príkazy v operačnom systéme Linux rozlišujú veľké a malé písmená a preto systém nepokladá príkazy man a Man za totožné. Syntax je nasledovná:
Pokračovať v čítaní „Spúšťanie príkazov a Pomoc (Nápoveda)“