Defragmentácia

Zakaždým, keď otvoríte dátový súbor v aplikácii, urobíte v ňom zmenu a opätovne ho uložíte, môže sa stať, že v pôvodnej lokácii na disku už nebude dostatok miesta pre nový (väčší) dokument. V tom prípade operačný systém uloží dokument na disk tak, že časť uloží na pôvodné miesto a časť na iné voľné miesto. Pokiaľ priebežne pokračujete v úpravách (a samozrejme zväčšovaní) súboru, tak sa tento postupne môže nachádzať na viacerých lokáciách na disku. Tomuto sa hovorí, že súbor je fragmentovaný. Zakaždým, keď sa pokúsite takýto súbor otvoriť, systém musí prehľadať disk, aby dokázal spojiť všetky časti súboru. Táto činnosť výrazne spomaľuje prácu, keďže musí vykonať viacnásobné čítanie z disku.
Pokračovať v čítaní „Defragmentácia“