Perl a MSSQL v Linuxe

Popíšeme si ako sa môžeme pripojiť z linuxu (CentOS 5) na MSSQL server.

V prvom rade musíme nainštalovať knižnice umožňujúce systému natívne komunikovať s MSSQL serverom. Tieto knižnice nájdete na www.freetds.org. Pre distribúciu CentOS ale použijeme predpripravené rpm z repozitárov. Balík freetds nie je v štandardných repozitároch. Preto pre tieto účely použijeme ďalší repozitár na dag.wieers.com.

Pridanie repozitára:

 1. Vo Firefox-e pôjdeme na stránku http://dag.wieers.com/rpm/FAQ.php#B
 2. Klikneme na odkaz s balíkom rpmforge-release (podľa vašej distribúcie), napríklad pre Red Hat Enterprise Linux 5 / i386 klikneme na http://apt.sw.be/packages/rpmforge-release/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
 3. V dialógovom okne klikneme na Otvoriť pomocou: Software Installer, klikneme na OK
 4. Na požiadanie zadáme heslo pre root-a a balík nainštalujeme

Nainštalovanie knižnice freetds

 1. Otvoríme terminál, urobíme su na root-a
 2. Zadáme príkaz:

  [root@pc uzivatel]# yum list | grep freetds
 3. Mal by sa zobraziť podobný výstup:

  freetds.i386 0.64-1.el5.rf rpmforge
  freetds-devel.i386 0.64-1.el5.rf rpmforge
 4. Dáme nainštalovať freetds

  [root@pc uzivatel]# yum install freetds.i386
 5. Výstup by mal byť podobný tomuto:

  -- cut --
  =========================================================
  Package Arch Version Repository Size
  =========================================================
  Installing:
  freetds i386 0.64-1.el5.rf rpmforge 1.7 M
  Installing for dependencies:
  unixODBC i386 2.2.11-7.1 base 832 k

  Transaction Summary
  =========================================================
  Install 2 Package(s)
  Update 0 Package(s)
  Remove 0 Package(s)
  Total download size: 2.5 M
  Is this ok [y/N]:
 6. Stlačíme y, ENTER
 7. Balíky by sa mali stiahnuť a nainštalovať

Nainštalovanie DBD-ODBC modulu pre Perl

 1. Zadáme v konzoli príkaz:

  [root@pc uzivatel]# yum list | grep DBD-ODBC
  perl-DBD-ODBC.i386 1.14-1.el5.rf rpmforge
 2. Nainštalujeme balík príkazom:

  yum install perl-DBD-ODBC.i386

Konfigurácia ODBC dátových zdrojov

 1. V konzoli zadáme príkaz:

  [root@pc uzivatel]# vim /etc/odbc.ini
 2. Vyplníme údaje o dátovom pripojení nasledovne (hodnoty Address, UID a PWD vyplníte podľa svojich nastavení):

  [mssql]
  Description=MS SQL Server Database
  Database=pubs
  Driver=/usr/lib/libtdsodbc.so.0
  Address=nazov_alebo_IP_sql_servera
  TDS=8.0
  UID=uzivatel
  PWD=heslo
 3. Uložíme súbor, ukončíme editor
 4. Odhlásime sa z účtu root

Otestovanie funkčnosti:

 1. V termináli spustíme:

  [uzivatel@pc temp]$ vim mssql.pl
 2. Zapíšeme program kde: mssql je názov vami zadefinovaného zdroja v odbc.ini, usr je užívateľský účet pre prístup k MSSQL serveru a pas je heslo:

  #!/usr/bin/perl
  use DBI;
  my $dbh=DBI->connect("DBI:ODBC:mssql",'usr','pas',{PrintError=>0});
  die "Unable for connect to server $DBI::errstr"
  unless $dbh;
  my $sth;
  $sth = $dbh->prepare("select * from Authors;");
  if($sth->execute) {
  while(@dat = $sth->fetchrow) {
  print "@dat\n";
  }
  }
 3. Uložíme súbor, ukončíme editor
 4. Zmeníme vlastnosti súboru na spustiteľný:
  chmod +x mssql.pl
 5. Spustíme skript:
  ./mssql.pl
 6. Výstup by mala byť tabuľka autorov z databázy pubs.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *