SQL Server 2005 a voľby Server-Level

Tieto voľby riadia správanie SQL servera. Môžeme ich nastaviť pomocou storovanej procedúry sp_configure. Mnoho volieb je tiež možné nastaviť pomocou SQL Server Management Studia a pomocou nástroja SQL Server Surface Area Configuration.

Ak používate sp_configure, musíte ho spúšťať s voľbou RECONFIGURE alebo RECONFIGURE WITH OVERRIDE. Voľba RECONFIGURE WITH OVERRIDE je zvyčajne rezervovaná pre voľby, ku ktorým je potrebné pristupovať s extrémnou opatrnosťou. Tento parameter ale pracuje pre všetky voľby a môžete ho pužiť namiesto RECONFIGURE.

Aktuálna hodnota každej voľby môže byť určená pomocou nasledovného príkazu:

SELECT * FROM sys.configurations
ORDER BY name ;
GO

Je možné použiť aj sp_configure, ale dostaneme iba hodnoty niektorých volieb.

Niektoré užitočné nastavenia

Show Advanced Options

Zobrazí pokročilé voľby. Ak nastavíte na 1, môžete zobraziť alebo zmeniť pomocou sp_configure aj pokročilé voľby. Štandardne je nastavené na 0.

C2 Audit Mode

Nakonfiguruje server tak, že bude zaznamenávať ako úspešné, tak aj neúspešné prístupy. Je to pokročilá voľba.

Fill Factor

Špecifikuje ako má SQL Server naplniť každú stránku keď vytvára nový index ktorý používa existujúce dáta. Je to pokročilá voľba.

Min Server Memory a Max Server Memory

Rekonfiguruje množstvo pamäte (v megabajtoch) pre buffery používanými inštanciou SQL Servera. Je to pokročilá voľba. POZOR! Nastavenie max server memory na minimálnu hodnotu môže drasticky znížiť výkon SQL servera a prípadne aj zabrániť jeho spusteniu. Ak nespustíte SQL Server po zmene tejto voľby, spustite SQL Server s voľbou -f a zresetujte max server memory na pôvodnú hodnotu.

Nested Triggers

Riadi či trigger AFTER môže byť kaskádový, t.j. či môže vykonať akciu, ktorá inicializuje ďalší trigger, ktorý inicializuje ďalší trigger, atď.

Query Governor Cost Limit

Určuje maximálnu časovú hranicu, po ktorú môže bežať query. Je to pokročilá voľba. POZNÁMKA. Hodnota Query cost je uvádzaná v sekundách.

Query Wait

Špecifikuje čas v sekundách (0 – 2147483647) ktorý query čaká na zdroje predtým ako vyprší timeout. Ak je použitá štandardná hodnota -1, timeout sa vypočítava ako 25 násobok odhadovaného behu dotazu. Je to pokročilá voľba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *