Web, FTP a Intranet

Kofigurácia a správa internetového a intranetového servera pre služby HTTP, FTP, SMTP a NNTP. Povieme si ako nakonfigurovať Windows Server 2003 Web pre webové a ftp sídla, ako pracuje ako e-mail server a ako pracuje s diskusnými skupinami.

Prehľad administrácie Web a FTP servera

Windows 2000 poskytuje široký rozsah služieb pre konfiguráciu a správu internetových alebo intranetových serverov založených na technológii Windows 2000. Windows Server 2003 poskytované služby ešte rozširuje a robí ho ešte lepšou platformou pre distribúciu obsahu založenú na webovej platforme. Musíme si ale uvedomiť, že implementovanie internetového alebo internetového servera je natoľko komplexná úloha, že by si vyžadovala samostatné školenie. Preto sa pokúsim popísať iba najčastejšie problémy a hlavné postupy pre riešenie rôznych úloh.

Služby súvisiace s webom

Windows Server 2003 začleňuje niekoľko služieb poskytovaných internetovým/intranetovým klientom. Tieto sú známe pod spoločným názvom Internet Information Services (IIS):

 • Background Intelligent Transfer Service (BITS) Server Extensions – podpora bandwidth throttlingu a reštartovateľných prenosov súborov.
 • Internet Information Services Manager – konzola pre správu IIS a jeho komponentov.
 • World Wide Web Server – pomocou tejto služby môžete nakonfigurovať Windows Server 2003 ako HTTP server pre WWW. Na jednom HTTP serveri môžte umiestniť viacero webov. WWW server je obvykle vyžadovaný aj inými službami, primárne na poskytovanie vzdialeného administratívneho prístupu k serveru a jeho službám.
 • File Transfer Protocol (FTP) Server – FTP protokol umožňuje prenos súborov medzi počítačmi. Napriek tomu, že v súčasnosti mnoho sajtov poskytuje prístup k súborom cez HTTP server, FTP je stále najviac používaným mechanizmom pre upload/download súborov na internete/intranete. Na FTP serveri môžete umiestniť viacero sajtov.
 • Simple Mail Transport Protocol (SMTP) Service – SMTP protokol a služba vám umožní nakonfigurovať Windows Server 2003 ako SMTP e-mailový server.
 • Network News Transfer Protocol (NNTP) Service – NNTP protokol vám umožní vytvoriť server diskusných skupín. Môžete prevádzkovať verejné, súkromné, read-only, moderované a autentikované diskusné skupiny a preberať správy z iných NNTP serverov.
 • FrontPage 2002 Server Extensions – toto rozšírenie podporuje FrontPage weby – čo sú weby vytvorené pomocou Microsoft FrontPage. V podstate umožňuje vzdialenú autorizáciu a správu takýchto webov.
 • Internet Printing – umožňuje vám vytvoriť virtuálny adresár Printers a umiestniť na správne miesto súbory nevyhnutné pre HTTP vyhľadanie tlačiarne, inštaláciu a tlačenie.

K týmto službám naviac poskytuje Windows Server 2003 ďalšie komponenty, ktoré sa inštalujú ako časť Aplikačného servera. Keď inštalujete Aplikačný server, tak Setup pridá niektoré (ale nie všetky) komponenty. Tieto sú zobrazené pod položkou Application Server v applete Add/Remove Windows Components. Štandardne sú pridané nasledovné komponenty (mimo vymenovaných):

 • Application Server Console – tento nástroj pre administráciu spája 3 konzoly. .NET konfiguračnú konzolu, ktorá vám umožní spravovať konfiguráciu .NET (aplikácie, bezpečnostné nastavenia a pod.), IIS Manager pre správu IIS sajtov a služby a Component Services konzolu pre správu COM+ a Distributed Transaction Coordinator DTC.
 • ASP .NET – táto položka nainštaluje komponenty potrebné pre spustenie .NET ASP aplikácií na serveri.
 • Enable Network COM+ Access – umožňuje serveru hostovať distribuované COM+ aplikácie.
 • Enable Network DTC Access – táto časť nie je štandartne nainštalovaná. Ak je ale aktivovaná, server sa zúčastňuje sieťových DTC transakcií.
 • Internet Information Services – možnosť „Application Server“ nainštaluje položky Common Files, Internet Information Services Manager, a World Wide Web Service. Pri naposledy zmieňovanej službe je štandartne nainštalovaná iba služba WWW. Ďalšie komponenty (Background Intelligent Transfer Service Server Extensions (BITS), FTP, FrontPage Extensions, Internet Printing, NNTP, SMTP) nie sú nainštalované.
 • Message Queuing – táto služba nie je štandartne inštalovaná. Aplikačnému server pridáva podporu pre spoľahlivé transakčné radenie správ (transactional message queuing).

Pokiaľ vytvárate verejný web server a chcete poskytovať rozšírenú podporu klientom, e-obchod a iné internetové služby, obvykle hľadáte iné riešenia než tie, ktoré sú zabudované do Windows Server 2003. Napríklad Microsoft Commercial Internet Server spája všetky popísané služby a pripája ďalšie (SQL Server, Site Server). Vďaka tomu môžete vytvárať plnohodnotný web server. Microsoft Content Management Server (CMS) poskytuje štruktúry, pomocou ktorých môžete distribuovať vývoj sajtov, umožníte ľuďom aj keď nie sú administrátori jednoducho pridávať obsah na dynamické sajty. CMS tiež umožňuje aktiváciu/expiráciu obsahu a ďalšie mechanizmy na jeho riadenie.

Základné služby poskytnuté s Windows Server 2003 ponúkajú pevný základ pre vývoj intranetového servera alebo verejného internetového servera.

Inštalácia IIS 6.0

Inštalácia je opäť relatívne jednoduchá – z Control Panel vyberieme Add/Remove Windows Components. Tu máte ale dve možnosti – podľa toho či chcete vytvoriť aplikačný server, alebo tradičný web server. Pokiaľ chcete aplikačný server postupujte nasledovne:

 1. Nainštalujte a otestujte všetky nie-ISS požadované služby, ktoré mienite používať (DHCP, DNS, TCP/IP, Index Server a pod.)
 2. Zo zobrazených komponentov označíte Application Server a kliknete na Next.
 3. Pokračujte štandardným postupom

Ak chcete nainštalovať „tradičný“ web server, alebo pokiaľ chcete doinštalovať ďalšie služby nenainštalované s aplikačným serverom, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte Application Server a kliknite na tlačítko Details…
 2. Vyberte Internet Information Services a kliknite na tlačítko Details…
 3. Vyberte komponenty, ktoré chcete nainštalovať a kliknite na OK
 4. Pokračujte štandardným postupom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *