Klávesové skratky pomocou „WINKEY“ vo Windows Server 2003

Napriek tomu, že Windows Server 2003 má grafické rozhranie plne ovládané myšou, niekedy sa nevyhneme použitiu klávesnice pre ovládanie plochy. Typickým príkladom môže byť nefunkčná/chýbajúca myš – obzvlášť pri serveroch spravovaných vzdialene pomocou Remote Desktop.

Takéto ovládanie grafického rozhrania môže byť trocha frustrujúce, obzvlášť pre menej skúsených užívateľov. Našťastie nám výrobcovia klávesníc umožňujú používať tzv. „Winkey“ klávesu. Táto klávesa je obvykle dostupná na prevažnej väčšine klávesníc. Obvykle je umiestnená na ľavej strane od medzerníka za klávesou Alt a je na nej zobrazené Microsoft Windows logo. Táto klávesa nám umožňuje aktivovať nasledovné funkcie:

Winkey – otvorí alebo zavrie Start menu.

Winkey + BREAK – zobrazí dialógové okno System Properties.

Winkey + TAB – presunie fokus na ďalšiu aplikáciu v taskbare.

Winkey + SHIFT + TAB – presunie fokus na predošlú aplikáciu v taskbare.

Winkey + B – presunie fokus do oblasti upozornení.

Winkey + D – zobrazí desktop.

Winkey + E – otvorí Windows Explorer a zobrazí My Computer.

Winkey + F – otvorí Search panel.

Winkey + CTRL + F – otvorí Search panel s modulom Search for Computers.

Winkey + F1 – otvorí Help.

Winkey + M – minimalizuje všetky okná.

Winkey + SHIFT+ M – zruší minimalizáciu.

Winkey + R – otvorí dialógové okno Run.

Winkey + U – otvorí Utility Manager.

Winkey + L – uzamkne počítač.

Pokiaľ si zapamätáte týchto niekoľko klávesových skratiek, práca s desktopom sa vám stane ešte jednoduchšou a hlavne rýchlejšou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *