Funkcie serverov

Servery môžu plniť veľa úloh v sieťovom klient/server prostredí. Niektoré sú konfigurované na poskytovanie autentifikácie, iné zasa na beh aplikácií. Ďalšie poskytujú sieťové služby, ktoré umožňujú užívateľom komunikovať s inými servermi a zdrojmi na sieti. Od vás ako systémových administrátorov sa očakáva, že poznáte základné typy serverov a aké služby vykonávajú na vašej sieti.

Doménové kontroléry (Active Directory)

Doménové kontroléry uchovávajú adresárové dáta a spravujú komunikáciu medzi užívateľmi a doménami vrátane procesu užívateľského prihlásenia, autentifikácie a vyhľadávania v adresárových službách. Pokiaľ nainštalujete Active Directory na počítač s Windows Server 2003, stane sa z neho domenový radič (controller).

Poznámka: Na Windows Server 2003 sieti všetky servery v doméne, ktoré nie sú doménové radiče sa nazývajú členské servery (member servers). Servery ktoré nie sú asociované s doménou sa nazývajú servery pracovných skupín (workgroup servers).

Súborový server

Súborový server poskytuje centrálne úložisko na vašej sieti kam môžete ukladať a zdieľať súbory s užívateľmi na vašej sieti. Keď užívateľ požaduje dôležitý súbor (napríklad plán projektu), môže ho získať zo súborového servera na rozdiel od vymieňania dokumentu medzi počítačmi.

Tlačový server

Súborový server poskytuje centrálne umiestnenie na sieti, kde užívatelia môžu tlačiť dokumenty. Tlačový server poskytuje klientom najnovšie/potrebné ovládače tlačiarní a spravuje tlačové fronty a ich zabezpečenie.

DNS server

Domain Name System (DNS) je štandardná Internetová a TCP/IP názvová služba. DNS služba umožňuje klientskym počítačom na sieti registrovať a rozlišovať DNS doménové názvy. Počítač, ktorý je nakonfigurovaný na poskytovanie DNS služieb na sieti je DNS server. Pokiaľ implementujete Active Directory, DNS server je vyžadovaný.

Aplikačný server

Aplikačný server poskytuje kľúčovú infraštruktúru a služby aplikáciám hostovaným na systéme. Typický aplikačný server zahŕňa nasledovné služby:

  • zdieľanie zdrojov (napríklad zdieľanie databázových pripojení a zdieľanie objektov)
  • distribuovaná správa transakcií
  • asynchrónna komunikácia programov, typicky cez fronty správ
  • automatické XML web rozhranie pre prístup k obchodným objektom
  • detekciu zlyhania aplikácií (failover)
  • integrovaná bezpečnosť

Microsoft IIS poskytuje nástroje a vlastnosti nevyhnutné k jednoduchej správe a zabezpečeniu web servera. Ak plánujete prevádzkovať web a ftp sajty s IIS, nakonfigurujte server ako aplikačný server.

Terminálový server

Terminálový server poskytuje prístup k programom na vzdialených počítačoch s Windows Server 2003. S terminálovým serverom nainštalujete aplikáciu na jedno miesto, na jeden server. Viacerí užívatelia môžu následne pristupovať k aplikácii bez toho, aby ju museli inštalovať na svojom počítači. Užívatelia môžu spúšťat programy, ukladať súbory a používať sieťové zdroje na vzdialenom počítači práve tak, ako keby boli nainštalované na ich vlastnom počítači.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *