Konfigurácia a správa NNTP

Network News Transport Protocol (NNTP) je protokol, pomocou ktorého sú na internete distribuované správy (tzv. news).

Konfigurácia NNTP

Tak ako iné služby IIS nastaví pri inštalácii aj defaultný NNTP virtuálny server. Opäť je priradený ku všetkým adresám – takže bude načúvať na všetkých sieťových rozhraniach. Taktiež môžete vytvoriť viacero viacero virtuálnych serverov, alebo použiť iba jeden.

Vytvorenie virtuálneho NNTP servera

V IIS konzole pravý klik na existujúci NNTP virtuálny server a vyberte New -> NNTP virtual server.

Spustí sa sprievodca, ktorý sa bude pýtať nasledovné informácie:

Name – názov ktorý sa zobrazí v IIS konzole

IP Address – vyberte IP adresu zo zoznamu alebo ponechajte „All Unassigned“ pokiaľ má počúvať na všetkých rozhraniach.

TCP Port – zadajte číslo portu, ktorý má virtuálny server monitorovať. Defaultný port je 119. Pokiaľ komunikujete pomocou SSL, tak 563.

Path – cesta do adresára, kde NNTP server bude ukladať dočasné súbory, prichádzajúce a odchádzajúce správy a pod.

File System alebo Remote Share – zadajte či sa budú správy ukladať lokálne alebo na sieťové zdieľanie.

Path to Content Folder – vyberte adresár v ktorom bude uložený obsah diskusných skupín. Pre lepšie zabezpečenie by mal byť na NTFS partícii.

IIS vytvorí defaultne tri diskusné skupiny: control.cancel, control.newgroup, and control.rmgroup. Tieto tri špeciálne skupiny umožňujú klientom zrušiť správu, vytvoriť novú skupinu a vymazať skupinu. Ak sa klient rozhodne zrušiť zaslanú správu a vymazať ju zo skupiny, odošle rušiacu správu do skupiny control.cancel a NNTP server vykoná požiadavku a správu zmaže.

Vytvorenie skupiny

Na serveri môžete vytvoriť ľubovoľný počet diskusných skupín. Otvorte IIS konzolu, otvorte virtuálny server na ktorom chcete diskusnú skupinu vytvoriť. Pravý klik na uzle Newsgroup a vyberte New -> Newsgroup.

Spustí sa sprievodca vytvorením novej diskusnej skupiny. Zadajte názov diskusnej skupiny.

Vyplňte voliteľný popis a tzv. pretty názov.

Klienti môžu stiahnuť popisy skupín spolu s názvom diskusnej skupiny a vyhľadávať podľa nich. Pokiaľ klient podporuje príkaz „prettynames“, môže stiahnuť aj pretty názov a použiť ho ako alias pre diskusnú skupinu.

Defaultne NNTP vytvorí nemoderovanú diskusnú skupinu s právami na čítanie a zápis. Každý klient môže zasielať správy do skupiny. V moderovanej skupine sú všetky správy zasielané moderátorovi, ktorý príspevok môže prijať alebo zamietnuť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *