Prehľad rodiny protokolov TCP/IP

Rodina protokolov TCP/IP umožňuje počítačom s rôznym hardvérom a softvérom vzájomne komunikovať cez sieť. TCP/IP pre Windows Server 2003 poskytuje štandardný sieťový protokol, ktorý umožňuje užívateľom získť prístup na web a posielať a prijímať elektronickú poštu.

Architektúra rodiny protokolov TCP/IP

Rodina protokolov TCP/IP je priemyselným štandardom, ktorý umožňuje komunikáciu v rôznorodom sieťovom prostredí. Úlohy spojené s používaním TCP/IP v komunikačnom procese sú distribuované medzi protokolmi, ktoré sú organizované do štyroch rôznych vrstiev TCP/IP zásobníka. Tieto vrstvy sú nasledovné:

 • application
 • transport
 • Internet
 • link

Rozdelenie sieťových funkcií do rôznych skupín (na rozdiel od vytvorenia jediného protokolu) má niekoľko výhod:

 • oddelenie protokolov zjednodušuje podporu rôznych počítačových platforiem. Vytvorenie alebo modifikácia jednotlivých protokolov nevyžaduje modifikáciu celého zásobníka TCP/IP
 • vďaka tomu, že viacero protokolov pracuje na tej istej vrstve, si môže aplikácia vybrať práve ten protokol, ktorý poskytuje iba tú úroveň služby, ktorá je vyžadovaná.
 • pretože je zásobník rozdelený do vrstiev, vývoj rôznych protokolov môže pokračovať súbežne. Vývoj protokolu môže byť potom vykonávaný iba tými, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní v práci s danou vrstvou.

Poznámka: Ďalšie informácie o TCP/IP vrstvách a protokoloch hľadajte v RFC 1123 a RFC 1122

Vzťah medzi TCP/IP modelom a OSI modelom

OSI model definuje odlišné vrstvy pre zabalenie, odosielanie a príjem dát v sieti. Vrstvy protokolov TCP/IP sa vzťahujú k vrstvám OSI modelu nasledovne.

Aplikačná vrstva

Aplikačná vrstva TCP/IP korešponduje s vrstvami application, presentation a session OSI modelu. Tieto vrstvy poskytujú služby a pomôcky ktoré umožňujú aplikáciám pristupovať k sieťovým zdrojom. Dve služby poskytujúce prístup k sieťovým zdrojom na tejto vrstve sú: Windows Sockets a Network Basic Input/Output Systems (NetBIOS). Obe tieto služby poskytujú štandardné aplikačné rozhranie umožňujúce programom prístup k sieťovým službám.
Niektoré z aplikácií operujúcich na tejto vrstve sú popísané v nasledujúcej tabuľke:

HTTP Hypertext Transfer Protocol. Špecifikuje klient/server spoluprácu procesov medzi web browsermi a web servermi.
FTP File Transfer Protocol. Vykonáva prenosy súborov a umožňuje základnú správu súborov na vzdialených počítačoch.
SMTP Simple Mail Transport Protocol. Doručuje elektronickú poštu medzi poštovými servermi a z klientov na servery.
DNS Domain Naming System. Prevádza názvy internetových hostov na IP adresy pre potreby sieťovej komunikácie.
RIP Routing Information Protocol. Umožňuje routrom prijímať informácie o ďalších routroch na sieti.
SNMP Simple Network Management Protocol. Umožňuje získavať informácie o sieťových zariadeniach ako napríklad huby, switche, routre a bridge. Každá získaná informácia o zariadení je definovaná v Management Information Base (MIB).

Transportná vrstva

Táto vrstva korešponduje s vrstvou transport OSI modelu a je zodpovedná za garantované doručenie a komunikáciu medzi koncovými bodmi pomocou jedného z dvoch nasledovných protokolov:

UDP User Datagram Protocol. Poskytuje bezstavovú komunikáciu a negarantuje, že pakety budú doručené. Správne doručenie je záležitosťou aplikácie. Aplikácie obvykle používajú UDP pre rýchlejšiu komunikáciu s menšou réžiou než TCP. SNMP používa UDP pre odosielanie a príjem správ po sieti. Aplikácie typicky prenášajú pri UDP jednorazovo menšie množstvá dát.
TCP Transmission Control Protocol. Poskytuje stavovú spoľahlivú komunikáciu pre aplikácie, ktoré typicky jednorazovo vyžadujú veľké množstvá dát, alebo vyžadujú potvrdenie o príjme dát.

Internetová vrstva

Korešponduje so sieťovou vrstvou OSI modelu. Protokoly na tejto vrstve zapuzdrujú dáta z transportnej vrstvy do jednotiek nazývaných pakety, pridajú im adresu a nasmerujú ich k cieľu. Na tejto vrstve sú štyri protokoly:

IP Internet protocol. Adresuje a smeruje pakety medzi hostiteľmi a sieťami.
ARP Address Resolution Protocol. Získava hardvérové adresy hostiteľov umiestnených na tej istej fyzickej sieti.
IGMP Internet Group Management Protocol. Spravuje členstvo hostiteľa v IP multicastových skupinách.
ICMP Internet Control Message Protocol. Rozosiela správy a oznamuje chyby vzhľadom k doručeniu paketu.

Linková vrstva

Táto vrstva (občas nazývaná aj sieťová alebo data-link) korešponduje s vrstvami data-link a physical OSI modelu. Táto vrstva špecifikuje požiadavky pre posielanie a prijímanie paketov. Vrstva je zodpovedná za umiestnenie dát na fyzickú sieť a za príjem dát z fyzickej siete.

2 komentáre k “Prehľad rodiny protokolov TCP/IP”

 1. nepisal by som ze na sietovej vrstve sa pouzivaju 4 protokoly, je ich omnoho viac (ipx, appletalk, ipv6…)
  a ARP medzi protokoly sietovej vrstvy urcite nepatri, je to prot. linkovej vrstvy.

 2. Hovorime o rodine protokolov TCP/IPv4. Co s tym ma spolocne ipx alebo appletalk to netusim… ;)

  Ohladom ARP – toto je trocha kontroverzne. Zalezi na uhle pohladu. Kedze sa ale bavime o produkte Microsoftu, tak tento na margo arp tvrdi jednoznacne to, co som napisal.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *