OSI model a sieť

Aby ste pochopili, ako umožňuje TCP/IP protokol sieťovú komunikáciu, je potrebné pochopiť koncepty na ktorých je založená sieťová komunikácia. OSI model je koncepčný model, ktorý je zvyčajne používaný ako referencia pre pochopenie sieťovej komunikácie.

OSI model reprezentuje sieťovú komunikáciu. Po prvý krát bol uvedený v roku 1978 organizáciou ISO (International Standards Organization) a umožnil štandardizovať úrovne služieb a vzťahy medzi počítačmi komunikujúcimi na sieti.

ISO nájdete na http://www.iso.ch

OSI model rozdeľuje sieťovú komunikáciu do siedmich vrstiev. Každá z týchto vrstiev má definovanú sieťovú funkciu, ktorá je popísaná v nasledujúcej tabuľke:

 • Application – vrstva sedem. Poskytuje vstupný bod pre programy ako napríklad web browsery a mailové systémy pre získanie prístupu k sieťovým službám.
 • Presentation – vrstva šesť. Prekladá dáta medzi rozličnými počítačovými systémami na sieti. Prezentačná vrstva prekladá dáta generované aplikačnou vrstvou z jej vlastnej syntaxe na spoločnú prenosovú syntax vhodnú pre odosielanie po sieti. Keď dáta dorazia na na cieľový počítač, prezentačná vrstva na cieľovom počítači preloží syntax späť do počítaču vlastnej syntaxe.
 • Session – vrstva päť. Umožňuje dvom aplikáciám vytvoriť medzi sebou trvalé komunikačné spojenie.
 • Transport – vrstva štyri. Zaistí, že pakety sú doručené v takom poradí v akom boli odoslané a žiaden nebude stratený alebo duplikátny.

  Poznámka: V kontexte OSI referenčného modelu sa pod pojmom „paket“ rozumie elektronická obálka obsahujúca informáciu vytvorenú od vrstvy päť (session) až po vrstvu jedna (fyzickú).


 • Network – vrstva tri. Určuje fyzickú cestu dát ktoré budú odosielané. Toto je založené na sieťových podmienkach, priorite služby a iných faktoroch.
 • Data-link – vrstva dva. Poskytuje bezchybný prenos dátových rámcov (data frames) z jedného počítača na druhý cez fyzickú vrstvu.

  Poznámka: V kontexte OSI referenčného modelu sa pod pojmom „frame“ (rámec) rozumie elektronická obálka s informáciou, ktorá zahŕňa paket a ďalšie informácie, ktoré sú pridané siedmimi vrstvami OSI modelu.


 • Physical – vrstva jedna. Ustanovuje fyzické rozhranie a mechanizmus pre odoslanie samotných dát na kabeláž.

Poznámka: Protokoly operujúce na rôznych vrstvách OSI modelu používajú rôzne názvy pre jednotky dát ktoré vytvárajú. Na vrstve dva (data-link) je použitý termín frame. Na vrstve tri (network) sa zasa používa termín datagram. Pre všeobecnejšie pomenovanie dát vytvorených na rôznych vrstvách OSI modelu sa používa termín paket.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *