Služba Disk Management vo Windows Server 2003

Disk Management Service (DMS) vo Windows Server 2003 spravuje dva typy dátových úložísk: základné a dynamické (basic a dynamic). Základné disky sú prakticky identické (a zároveň kompaktibilné) s tými, ktoré boli použité v predošlých verziách operačných systémov firmy Microsoft. Na rozdiel od základných diskov sú dynamické disky technologicky pokročilejšie, škálovateľnejšie a samozrejme aj robustnejšie. Prvý krát boli uvedené vo Windows 2000 a sú podporované iba v systémoch Windows 2000, XP Pro a Windows Server 2003.

Správa dynamických diskov a ich zväzkov je riadená pomocou Logical Disk Manager-a (LDM). Jednou z jeho vlastností je replikácia dát popisujúcich dynamickú štruktúru disku krížom cez všetky lokálne dynamické disky. Vďaka tomu pri poškodení dát na jednom disku nie je ohrozená dostupnosť týchto dát. LDM je tiež základným komponentom DMS, ktorý poskytuje nasledovné vlastnosti:

Online správu. Umožňuje RAID konfiguráciu odolnú voči zlyhaniu a vytváranie a prebudovanie nesystémových alebo nebootovateľných zväzkov bez nutnosti reštartovania systému (aj keď je nutnosťou, že váš server musí podporovať hotplug technológiu, pokiaľ chcete vymeniť vadný disk, prípadne pridať nový disk).

Pripojené zväzky. Toto je vlastnosť, ktorá umožňuje mapovať celý zväzok do prázdneho adresára na základných alebo dynamických zväzkoch (samozrejme, musia byť naformátované na NTFS). Pripojené zväzky poskytujú pohodlnú a okamžitú cestu ako pridať diskový priestor k existujúcemu zväzku pomocou prázdneho adresára na zväzku. Tento adresár je použitý ako prístupový bod k inému zväzku na jednom z lokálnych diskov. Ak nie je dostupný žiaden lokálny disk s voľným miestom, môžete nainštalovať nový disk a pripojiť ho. Táto operácia ale potrebuje reboot.

Pripojené zväzky môžu byť na zariadení prakticky ľubovoľného typu, vrátane vymeniteľných zariadení. Toto umožňuje vysokú pružnosť pri správe diskového priestoru. Typickým príkladom môže byť pripojenie nového zväzku do prázdneho adresára na disku D: pokiaľ vám na ňom dochádza miesto.

Pripojené zväzky je možné pripájať iba na zväzky, ktoré sú formátované s NTFS, pretože tzv. „reparse points“ (na ktorých je pripájanie zväzkov založené) nie sú dostupné na FAT alebo FAT32. Avšak zväzok, ktorý pripájate, môže byť naformátovaný ľubovoľným súborovým systémom podporovaným Windows Server 2003 vrátane FAT, FAT32, NTFS, CDFS a UDF.

Defragmentácia disku. Toto je proces, ktorý preorganizuje dáta na disku tak, aby boli uložené kontinuálne. Týmto sa zredukuje čas potrebný na vyhľadanie a efektívne urýchľuje prístup k dátam. Defragmentácia disku bola zavedená s príchodom Windows 2000 a vo Windows Server 2003 bola vylepšená pomocou pridania programu pre prácu v príkazovom riadku (defrag.exe – viď článok Defragmentácia) vrátane možnosti použitia s plánovačom úloh.

Nástroje pre správu diskov. Tieto sú súčasťou Windows Server 2003 a zahŕňajú Disk Management Console a niekoľko utilít pre príkazový riadok.

Disk Management je implementovaný ako snap-in pre MMC (Microsoft Management Console). Umožňuje spravovať disky a zväzky na lokálnych a vzdialených systémoch.

Z príkazového riadku môžeme použiť utilitu diskpart.exe, ktorá poskytuje shell z ktorého môžeme spúšťať viacero diskovo orientovaných príkazov. Typicky sa používa na automatizáciu diskovo orientovaných úloh. Môže byť spúšťaná v interaktívnom móde alebo v dávkovom móde pomocou textového súboru, ktorý obsahuje viacero príkazov ako vstup.

Utilita fsutil.exe sa používa na správu súborového systému a zväzkov. Môžete ju použiť napríklad na zistenie diskových charakteristík (ako napríklad typ súborového systému, názov zväzku a podobne) alebo na rôzne dotazy, napríklad koľko voľného miesta máte na zväzku. Nasledovný príklad vám zobrazí celkový počet bytov a počet voľných bytov na zväzku C:

FSUTIL VOLUME DISKFREE C:

Taktiež môžete zistiť ďalšie informácie o zväzku C:

FSUTIL NTFSINFO VOLUMEINFO C:

Pre pripájanie zväzkov z príkazového riadku slúži príkaz mountvol.exe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *