Štýly partícií vo Windows Server 2003

Štýly partícií popisujú usporiadanie partícií a zväzkov na disku. Všetky systémy založené na na architektúre x86 ukladajú informáciu o rozložení disku pomocou štruktúry nazývanej Master Boot Record (MBR). Počítače založené na architektúre Itanium so 64 bitovou verziou Windows Server 2003 môžu použiť GUID Partition Table (GPT), keď informácie o disku a zväzku sú uložené v GPT. Pretože štýly partícií sú založené na báze diskov, môžu taktiež existovať MBR a GPT disky. Presný popis nájdete na wikipedii.

Bez ohľadu na významné rozdiely medzi MBR a GPT diskami, mnoho z ich vlastností je podobných. Oba môžu byť nakonfigurované ako základné alebo dynamické disky. Oba môžu tiež obsahovať tie isté typy zväzkov – s výnimkou logických zväzkov na extended partícii, pretože extended partície sú podporované iba na MBR diskoch.

MBR disky

Operačné systémy založené na procesoroch Intel x86 komunikujú s hardvérom cez BIOS, ktorý rozpoznáva disky pomocou MBR. MBR pozostáva z množiny preddefinovaných polí v ktorých je uložená informácia o konfigurácii disku, inicializačný štartovací kód a tabuľka partícií.

GPT disky

Operačné systémy založené na architektúre Itanium komunikujú s hardvérom pomocou Extensible Firmware Interface (EFI). EFI taktiež zahŕňajú štýly partícií GPT. GPT ponúka podporu zväzky o veľkosti až 18EB (ExaBytov) a 127 partícií na základných diskoch (na rozdiel od MBR – 2TB, 4 partície). Ďalším prínosom sú vylepšenia pri výkone a spoľahlivosti. GPT disky napríklad obsahujú dve kópie tabuľky partícií, ktoré sú uložené na oddelených, skrytých partíciách.

Systémy s Itanium architektúrou môžu použiť mix GPT a MBR diskov, bootovať ale musia z GPT disku. Inými slovami, systémová partícia musí byť vytvorená na GPT disku. Táto partícia (nazývaná EFI systémová partícia) musí byť naformátovaná na FAT a má veľkosť medzi 100MB a 1 GB. Systémové súbory musia byť uložené na oddelenej partícii (boot partícii) od bootovacích súboroch uložených na systémovej partícii. Treba poznamenať, že súbory používané pri štarte na Itanium počítačoch sa líšia od súborov na x86 systémoch.

GPT má svoje obmedzenia. Nie je spätne kompaktibilná. Iba 64 bitové operačné systémy bežiace na Itanium počítačoch (64 bitové verzie XP Pro a Windows Server 2003) môžu pristupovať na lokálne GPT disky. GPT partície sa nedajú použiť pre vymeniteľné disky alebo pre disky pripojené na zdieľané úložiská na clustroch pri platformách Windows Server 2003 Enterprise a Datacenter. Taktiež nemôže byť EFI systémová partícia mirrorovaná.

Konverzia medzi MBR a GPT diskami vyžaduje odstránenie všetkých zväzkov a partícií. Potom ako všetko vymažete môžete použiť možnosť Convert to GPT Disk alebo Convert to MBR Disk v Disk Management Console prípadne pri použití utility diskpart.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *