Windows server 2003 – nastavenie individuálnych kvót – 3

Môžete mať užívateľov, u ktorých budete chcieť nastaviť kvóty menšie alebo väčšie ako je vami špecifikovaná defaultná hodnota. Prípadne môžete chcieť aby niektorý užívatelia nemali žiadnu kvótu. Toto môžete dosiahnuť úpravou kvót pre užívateľa – na záložke Quota kliknite na tlačítko Quota Entries a zobrazí sa vám dialógové okno pre individuálne nastavovanie kvót.
Pokračovať v čítaní „Windows server 2003 – nastavenie individuálnych kvót – 3“

Windows Server 2003 – aplikovanie diskových kvót – 2

Aby sme mohli začať pracovať s diskovými kvótami, musíme ich najprv aktivovať. Aktiváciu vykonáme nasledovne:

  • otvorte Explorer (Prieskumník)
  • pravým tlačítkom myši kliknite na zväzok, na ktorom chcete aktivovať kvóty
  • z menu vyberte Properties
  • vyberte záložku Quota
  • zaškrtnite položku Enable quota management

Pokračovať v čítaní „Windows Server 2003 – aplikovanie diskových kvót – 2“

Windows Server 2003 a diskové kvóty – 1

Diskové kvóty poskytujú administrátorovi spôsob, ako spravovať diskový priestor určený pre užívateľov. Vďaka kvótam dokážete limitovať veľkosť prideleného diskového priestoru každému užívateľovi. Na prvý pohľad je to fantastická vec, je ale nutné si uvedomiť že je to dvojsečná zbraň. Na jednu stranu je to priam zázračný nástroj zabraňujúci bezuzdnému zapĺňaniu diskov. Na druhú stranu budete zasa tráviť veľa času so sťažnosťami užívateľov a požiadavkami na špeciálne výnimky.
Pokračovať v čítaní „Windows Server 2003 a diskové kvóty – 1“

Defragmentácia

Zakaždým, keď otvoríte dátový súbor v aplikácii, urobíte v ňom zmenu a opätovne ho uložíte, môže sa stať, že v pôvodnej lokácii na disku už nebude dostatok miesta pre nový (väčší) dokument. V tom prípade operačný systém uloží dokument na disk tak, že časť uloží na pôvodné miesto a časť na iné voľné miesto. Pokiaľ priebežne pokračujete v úpravách (a samozrejme zväčšovaní) súboru, tak sa tento postupne môže nachádzať na viacerých lokáciách na disku. Tomuto sa hovorí, že súbor je fragmentovaný. Zakaždým, keď sa pokúsite takýto súbor otvoriť, systém musí prehľadať disk, aby dokázal spojiť všetky časti súboru. Táto činnosť výrazne spomaľuje prácu, keďže musí vykonať viacnásobné čítanie z disku.
Pokračovať v čítaní „Defragmentácia“