Windows server 2003 – nastavenie individuálnych kvót – 3

Môžete mať užívateľov, u ktorých budete chcieť nastaviť kvóty menšie alebo väčšie ako je vami špecifikovaná defaultná hodnota. Prípadne môžete chcieť aby niektorý užívatelia nemali žiadnu kvótu. Toto môžete dosiahnuť úpravou kvót pre užívateľa – na záložke Quota kliknite na tlačítko Quota Entries a zobrazí sa vám dialógové okno pre individuálne nastavovanie kvót.

Defaultne je v zozname uvedená skupina Administrators, ktorá nemá žiaden limit. Individuálnu kvótu pridáte z menu Quota -> New Quota Entry, vyberte užívateľov v dialógovom okne Select Users a kliknite na OK. Môžete vybrať aj viac užívateľov súčasne, pokiaľ im chcete prideliť rovnakú kvótu. Pokiaľ ste výber ukončili, kliknite na OK.

V ďalšom dialógovom okne nastavíte požadovanú kvótu, alebo ju úplne vypnete.

Poznámka: Technicky vzaté, môžete miesto užívateľov vybrať skupiny pri prideľovaní kvóty. Pokiaľ ale chcete neskôr jedného užívateľa vybrať z kvót (napríklad pri zmene oddelenia), môže to byť trocha problém.

Vymazanie individuálnych kvót

Užívateľovu kvótu nemôžete odstrániť, pokiaľ na zväzku existujú súbory vlastnené užívateľom. Preto tieto súbory musíte najprv zo zväzku vymazať, presunúť na iný zväzok, alebo im zmeníte vlastníka. Toto môžete vykonať aj počas vymazávania kvóty, takže táto úloha nie je až taká obtiažna.

Vymazanie kvóty vykonáte nasledovne:

 • kliknite pravým tlačítkom na zväzok, z ktorého chcete odstrániť užívateľskú kvótu
 • kliknite na záložku Quotas
 • kliknite na tlačítko Quota Entries
 • vyberte užívateľa, ktorého chcete odstrániť zo zoznamu
 • stlačte DELETE
 • v dialógu so žiadosťou o potvrdenie vymazania kliknite na Yes
 • zobrazí sa vám dialógové okno so zoznamom súborov na zväzku, ktoré vlastní užívateľ
 • vyberte súbory a buď ich vymažte, alebo zmeňte vlastníka, alebo presuňte súbory na iný zväzok

Treba si uvedomiť, že nemažete užívateľa, iba odstraňujete užívateľa z kvót.

Kvóty a prehľady

Hneď ako je systém preskenovaný (a aj kedykoľvek potom) môžete skontrolovať stav užívateľských kvót na záložke Quota. Kliknite na Quota Entries a uvidíte status využitia disku jednotlivými užívateľmi. Ikona v stĺpci Status je rýchly indikátor stavu kvóty užívateľa:

 • šípka hore v bielom kruhu indikuje, že užívateľ ešte nedosiahol úroveň warning
 • výkričník v žltom trojuholníku indikuje, že užívateľ prekročil úroveň warning, ale ešte stále je pod limitom
 • výkričník v červenom kruhu indikuje, že užívateľ dosiahol povolený limit

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *