Windows Server 2003 a diskové kvóty – 1

Diskové kvóty poskytujú administrátorovi spôsob, ako spravovať diskový priestor určený pre užívateľov. Vďaka kvótam dokážete limitovať veľkosť prideleného diskového priestoru každému užívateľovi. Na prvý pohľad je to fantastická vec, je ale nutné si uvedomiť že je to dvojsečná zbraň. Na jednu stranu je to priam zázračný nástroj zabraňujúci bezuzdnému zapĺňaniu diskov. Na druhú stranu budete zasa tráviť veľa času so sťažnosťami užívateľov a požiadavkami na špeciálne výnimky.

Z toho aj vyplýva, že pohľad na diskové kvóty môže nabrať dve formy:

 • prísne kvóty – užívateľ nemôže prekročiť pridelené diskové kvóty
 • voľné kvóty – umožní užívateľom prekročiť pridelené kvóty, ale sleduje ich pri tom a nechá na vašom rozhodnutí, ktorým užívateľom obmedzíte diskový priestor
 • Pri používaní voľných kvót môžete ešte brať do úvahy aj ďalšiu možnosť – zbieranie tzv. on/off informácií (oficiálne je to quota-on/quota-off information-gathering paradigm, len na vedomie… :-) ). Znie to poriadne komplikovane, skutočnosť je ale o dosť jednoduchšia (našťastie). Tak si to teraz skúsime vysvetliť. Pokiaľ vynútite používanie kvót, dokážete získavať veľmi rýchlo a jednoducho reporty o kvótach. Pokiaľ diskový priestor nie je okamžitý a drastický problém, môžete pomocou týchto reportov zistiť diskových „chamtivcov“ a dohovoriť im. Následne vypnete diskové kvóty. Ak po čase opäť budete chcieť skontrolovať používanie diskového priestoru, znova zapnete kvóty, získate čerstvé reporty a opäť dohovoríte užívateľom (obvykle zasa tým istým… ;-) ). Výhodou tohto postupu je to, že nemusíte mať stále spustené kvóty – tie totiž samozrejme spotrebovávajú systémové zdroje.

  Požiadavky pre diskové kvóty

  Pokiaľ chcete aplikovať diskové kvóty na zväzok, musíte splniť nasledovné požiadavky:

  • zväzok musí byť naformátovaný na NTFS
  • aby ste mohli spravovať kvóty, musíte byť člen skupiny Administrators na počítači, kde je umiestnený zväzok (kvóty môžu byť spravované ako pre lokálne, tak aj pre vzdialené zväzky)

  Kompresia súborov a kvóty

  Kompresia (viď príkaz Compact) sa do kvóty nepočíta. Pokiaľ má užívateľ kvótu 50MB diskového priestoru, tak tento je zaplnený vtedy, keď je zapísaných 50MB súborov na zväzok. Nie je rozdiel, ak je zapnutá kompresia a 50MB zaberá 20MB disku. Užívateľ stále dosiahol 50MB limit.

  Metadáta a kvóty

  Na zväzku formátovanom na NTFS systém sleduje metadáta pre každý súbor na zväzku. Priestor na disku, ktorý zaberajú tieto metadáta (čo môže byť až 64kB na súbor) sa nezapočítava do užívateľskej kvóty.

  Štruktúra zväzku a kvóty

  Kvóty sa aplikujú na zväzok, pričom zväzok (volume) môže byť časť disku, ktorý má viac zväzkov, alebo zväzok spája viacero fyzických zväzkov. Adresárová štruktúra zväzku nehrá žiadnu rolu pri kvótach. Užívatelia môžu voľne zapisovať do toľkých adresárov, do koľkých len chcú. Následne spoločný použitý priestor na zväzku je započítavaný do kvóty.

  Užívatelia môžu presúvať súbory a adresáre na zväzku bez toho, aby to ovplyvnilo ich diskový priestor. Avšak pokiaľ tieto súbory skopírujú na zväzku do iného adresára, zdvojnásobia veľkosť použitého priestoru týmito súbormi.

  Plánovanie defaultných kvót

  Keď nastavujete kvóty, obvykle začínate s defaultnou kvótou pre každý zväzok a následne prispôsobujete jednotlivé užívateľské kvóty podľa potreby. Nastavenie nízkych defaultných kvót a následná úprava kvót pre špecifických užívateľov (obvykle smerom hore) je najefektívnejším spôsobom práce s kvótami. V prípade potreby môžete tiež upraviť veľkosť defaultnej kvóty.

  Niektorí užívatelia vyžadujú viac diskového miesta než iní. Napríklad grafické oddelenie vytvára súbory, ktoré sú omnoho väčšie než tie, ktoré produkuje napríklad adminstratíva. Ideálnou je situácia, keď viete prideliť zväzky podľa typov užívateľov (ak máte dostatok diskov a zväzkov). V takom prípade viete prideliť grafickému oddeleniu vyššiu defaulnú kvótu ako administratíve.

  Ak ste aplikovali kvóty, uistite sa, že programy na zväzku sú inštalované pod lokálnym administrátorským účtom – na ktorý sa kvóty nevzťahujú. Ak totiž softvér nainštaluje užívateľ, súbory sú ním aj vlastnené a obvykle tieto programové súbory sú väčšie ako kvóty – ako príklad si môžeme uviesť MS Office.

  Môžete sa kľudne rozhodnúť vytvoriť defaultné kvóty malé, najmä ak nebudete používať prísne kvóty. V tom prípade nezabránite užívateľom zapisovať na zväzok aj keď prekročia kvótu. V takomto prípade kvóty slúžia skôr na sledovanie využitia disku ako prevencia pred jeho zahlcovaním. Samozrejme je potrebné kontaktovať užívateľov, ktorí to zneužívajú, aby u užívateľa vznikol potrebný psychický efekt :).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *