Vytvárame databázu v MS SQL 2005

Pri vytváraní databázy by ste mali rozumieť tomu, čo sa počas tohto procesu deje, aké možnosti pri vytváraní databázy máte, ktoré vlastnosti po vytvorení môžete zmeniť a ako prezerať vlastnosti databázy. Databázu môžete vytvoriť pomocou Object Explorera v SQL Server Management Studiu alebo pomocou Transact-SQL príkazu CREATE DATABASE

Keď vytvoríte databázu, SQL Server 2005:

 • vytvorí dátový súbor a transakčný log pre databázu.
 • vyžaduje aby vlastník a tvorca novej databázy mal oprávnenie na používanie master databázy, pretože informácia o každej databáze v SQL Server 2005 je zaznamenaná v tabuľke sysdatabases v databáze master.
 • umožní vám definovať názov databázy, vlastnosti databázy a umiestnenie databázových súborov.
 • použije kópiu objektov z databázy model na inicializáciu databázy a jej metadát. Všetky možnosti a nastavenia, ktoré sú aplikované na databázu model sú skopírované aj do novej databázy.
 • vyplní zvyšok databázy s prázdnymi stránkami s výnimkou stránok, ktoré obsahujú interné záznamy o tom, ako je použitý priestor v databáze.

POZOR! Zakaždým, keď vytvárate, upravujete alebo mažete databázu, mali by ste zálohovať databázu master.

Voľby pri vytváraní databázy

Pri vytváraní databázy môžte zmeniť tieto voľby:

 • Primary file. Štandardný názov primárneho súboru je “meno_databazy.mdf”. Tento súbor je umiestnený v adresári Data vašej inštancie SQL Servera. Pri defaultnej inštalácii to je adresár “\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\MSSQL\Data” na systémovom zväzku a “n” je jedinečné číslo identifikujúce inštanciu SQL Servera.
 • Secondary files. Voliteľné sekundárne súbory môžu byť vytvorené a alokované na primárnej skupine súborov alebo na ľubovoľnej, užívateľom definovanej skupine súborov (filegroup). Ak je to potrebné, môžete vytvoriť aj novú skupinu súborov. Doporučená koncovka pre sekundárne dátové súbory je .ndf.
 • Transaction log. Názov súboru pre transakčný log je “nazov_databazy.ldf” a je umiestnený v adresári “Data” inštancie SQL Servera.
 • Size. Pre každý dátový a logový súbor môžete uviesť jeho veľkosť. Úvodná veľkosť je taká istá ako hodnota uvedená v databáze model. Veľkosť primárneho dátového súboru musí byť aspoň taká veľká, ako je primárny dátový súbor databázy model. Minimálna veľkosť je 1 MB pre dátový súbor a 512 kB pre logový súbor.
 • File Growth. Pokiaľ je to potrebné, môžete uviesť ako sa bude zväčšovať súbor v prípade potreby. Táto voľba sa obvykle nazýva “autogrow”. Štandardne je aktivovaná a jej hodnota je 10 percent úvodnej veľkosti súboru. Hodnotu zväčšenia môžete zadať buď v percentách alebo v megabytoch.
 • Maximum Size. Môžete zadať maximálnu veľkosť, po ktorú sa môže súbor zväčšovať. Hodnota je opäť v megabytoch alebo percentách úvodnej veľkosti súboru. Doporučujem túto hodnotu uviesť, inak pokiaľ je aktívne autogrow, tak sa sa súbory budú zväčšovať až pokiaľ nezaplnia celý disk. Týka sa to najmä logových súborov, keďže dáta samozrejme chceme pridávať stále :-).
 • Collation. Je to poradie triedenia. Určuje spôsob ako budú údaje zotriedené. Rôzne schémy triedenia vracajú dáta v rôznom poradí v závislosti od toho, či je collation case sensitive (rozlišuje malé a veľké písmená) alebo case insensitive (nerozlišuje malé a veľké písmená), na základe triediacich pravidiel pre znaky s diakritikou a špeciálne znaky a na základe ďalších rozhodovacích pravidiel. Štandardne databáza dedí collation inštancie SQL Servera 2005 na ktorom je databáza vytvorená. Môžete ho ale zmeniť a zadať iný collation ak to potrebujete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *