Základné úložisko vo Windows Server 2003

Všetky disky začínajú ako základné disky so štruktúrou, ktorá umožňuje, aby bol disk rozpoznaný operačným systémom. Individuálne vlastnosti závisia na tom, či je disk typu MBR alebo GPT. Okrem oznámenia prítomnosti disku operačnému systému tieto štruktúry zahŕňajú signatúru disku, ktorá jedinečne identifikuje disk. Táto signatúra je zapísaná na disk počas procesu nazývaného inicializácia, ktorá je obvykle vykonaná v momente, keď je disk pridaný do systému. Predtým ako základný disk môže byť použitý na ukladanie súborov musí byť rozdelený na partície a zväzky. Partície sú oblasti fyzického disku, na ktorých môže byť jeden alebo viacero zväzkov v závislosti na tom, či je partícia primárna alebo rozšírená (extended).

Primárne partície

Primárne partície môžu existovať ako na MBR tak aj na GPT diskoch. Disky s MBR sú limitované štyrmi primárnymi partíciami, GPT disky ich môžu mať až 127 (plus Microsoft Reserved Partition). Z praktického pohľadu je primárna partícia ekvivalentom zväzku. Unikátnou vlastnosťou primárneho zväzku je jeho schopnosť uchovať tzv. boot sektor, ktorý je potrebný pre spustenie operačného systému. Takáto partícia sa obvykle nazýva systémová partícia. Aby z nej bolo možné spustiť operačný systém, musíte ju ešte nastaviť aktívnou a samozrejme nainštalovať operačný systém so súbormi potrebnými pre spustenie. V operačných systémoch pred Windows 2000 bola každá primárna partícia asociovaná s písmenom jednotky (tzv. drive letter), vďaka čomu bol na ňu umožnený prístup či už cez Explorer alebo z príkazového riadku. Toto ale už nie je potrebné. V systémoch Windows Server 2003 a 2000 už máte možnosť nepriradiť písmeno partícii. Takáto partícia potom môže byť sprístupnená pomocou vytvorenia tzv. bodu pripojenia (mount point).

Rozšírené (extended) partície

Rošírené partície majú niekoľko obmedzení:

  • sú podporované iba na diskoch s MBR
  • iba jedna rozšírená partícia môže existovať na fyzickom disku
  • operačný systém z nej nemôže štartovať

Ich hlavnou výhodou je fakt, že môžu obsahovať viacero logických jednotiek (zväzkov). Túto vlastnosť využijete v prípade, že potrebujete obísť limit štyroch partícií pri MBR diskoch. Na rozdiel od vytvorenia štyroch primárnych partícií, na ktorých môžu byť iba štyri zväzky, môžete vytvoriť tri primárne partície a jednu rozšírenú. Po vytvorení rozšírenej partície môžete túto rozdeliť na ľubovoľný počet logických jednotiek.

Základné zväzky

Základné zväzky sú oblasti na disku, ktoré môžu byť nezávisle formátované. Procesom formátovania pridelíte špecifický súborový systém (ako napr. FAT, FAT32 alebo NTFS) danému zväzku a je vyžadované pre zápis súborov na disk. Ako som spomenul vyššie, základný zväzok môže byť umiestnený na primárnej alebo rozšírenej partícii. V prvom prípade zväzok obsadí celú partíciu. V druhom prípade môže byť vytvorený jeden alebo viacero zväzkov, prípadne môže byť časť partície ponechaná voľná. Túto časť môžete potom prideliť niektorému zväzku neskôr.

Pokiaľ pracujete so základnými diskami, tak ste limitovaní pri vytváraní zväzkov a môžete vytvárať iba základné zväzky (ktoré pozostávajú zo súvislej oblasti jedného disku). Aby ste mohli naformátovať aj iný typ zväzku (ako napríklad span, strip, mirror alebo RAID-5), potrebujete najprv skonvertovať dva alebo viac diskov na dynamické disky (pre RAID-5 najmenej tri, pre iné typy stačia dva).

Základné zväzky môžu byť rozšírené, čo obvykle pozostáva z pridania ďalšieho diskového priestoru k jestvujúcemu zväzku. Toto však nie je možné v nasledovných prípadoch:

  • zväzok je naformátovaný pomocou FAT alebo FAT32 (iba NTFS neformátované zväzky môžu byť rozšírené).
  • zväzok je použitý ako systémová alebo boot partícia.
  • voľný priestor nesusedí so zväzkom, ktorý má byť rozšírený.
  • zväzok bol vytvorený ako základná partícia na Windows NT 4.0 alebo Windows 2000 a následne upgradovaný na Windows Server 2003.
  • jednoduchý zväzok bol modifikovaný pomocou utility diskpart.exe s príkazom retain

Je nutné poznamenať, že základnú partíciu nemôžete rozšíriť pomocou utility Dsik Management. Namiesto nej musíte použiť diskpart.exe.

Rozšírenie zväzku nemá vplyv na dáta uložené na zväzku a nevyžaduje reštart. V každom prípade je ale nutné mať na vedomí základné pravidlo informatika: zálohovať, zálohovať, zálohovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *