Windows 2003 – užitočné utility v príkazovom riadku: Compact

Kompresia dát pomocou utility Compact

Jednou z výhod pri používaní súborového systému NTFS je možnosť použitia zabudovanej kompresie. Vďaka zabudovanej kompresii súborov môžete uložiť na disk viac informácií. Ako pridanú hodnotu môžete navyše získať lepší výkon disku v závislosti na tom, aké úlohy plní pevný disk. Utilita používa nasledovnú syntax:


COMPACT [/C | /U] [/S[:dir]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [filename [...]]

Popis argumentov:

  • /C Komprimuje špecifikované súbory alebo adresáre. Pomocou tohto prepínača pridáte adresáru značku, podľa ktorej systém vie, že má automaticky komprimovať súbory pridané do tohto adresára.
  • /U Dekomprimuje špecifikované súbory alebo adresáre. Tento prepínač pridá adresáru značku, podľa ktorej systém vie, že už nemá komprimovať žiadne súbory pridané do adresára.
  • /S[:dir] Vykoná zadané úlohy na aktuálnom adresári alebo adresári zadanom ako argument a na všetkých podadresároch. Defaultne je to aktuálny adresár.
  • /A Prinúti systém aby pracoval so súbormi (kompresia, dekompresia alebo dotaz), ktoré majú nastavené atribúty hidden (skrytý) alebo system (systémový). Normálne systém tieto súbory preskakuje.
  • /I Vynúti na systéme aby pokračoval v úlohe aj keď narazí na chybu. Obvykle utilita Compact preruší vykonávanie pokiaľ narazí na chybu. Pomocou tohto prepínača umožníte skriptom pokračovať v práci so súbormi aj v tom prípade, že niektoré zo súborov nereagujú tak ako sa očakáva. Je vhodné presmerovať výstup do súboru s logom v prípade, že tento prepínač použijete. V tom prípade môžete odsledovať prípadné chyby a následne vykonať potrebné kroky k náprave, keď úloha skončí.
  • /F Vynúti operáciu kompresie na všetky zadané objekty aj v prípade, že už sú komprimované. Bežne systém skomprimované súbory preskočí.
  • /Q Vypisuje iba nutné informácie, ako sú napríklad chyby namiesto aby vypisoval všetky informácie.
  • filename Špecifikuje súbor alebo adresár s ktorým sa bude pracovať. Je možné použiť všetky štandardné kombinácie zástupných znakov na označenie viacerých súborov alebo adresárov.

Pokiaľ je utilita Compact použitá bez parametrov, tak zobrazí stav kompresie súborov v aktuálnom adresári.

Môžete pridávať ďalšie adresáre bez ďalších argumentov, pokiaľ v nich chcete zobraziť aktuálny stav kompresie. Všetky komprimované súbory zobrazí s príznakom C; všetky ostatné súbory majú namiesto C medzeru. Štandardný výstup zobrazí aktuálnu veľkosť súboru, komprimovanú veľkosť súboru a kompresný pomer. Na rozdiel od iných utilít, príkaz Compact nepoužíva tabuľkový formát – každý riadok obsahuje položky, ktoré zobrazujú informáciu potrebnú pre určenie kompresného pomeru. Posledné riadky zobrazujú štatistiku adresára vrátane počtu komprimovaných súborov, aktuálnu a komprimovanú veľkosť všetkých súborov a kompresný pomer pre adresár ako celok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *