Sieťová infraštruktúra

Implementácia sieťovej infraštruktúry

Prehľad rodiny TCP/IP protokolov

OSI model

 • Čo je OSI model?
 • Vrstvy OSI modelu

Prehľad TCP/IP

 • Čo potrebujem vedieť o TCP/IP?
 • Aká je architektúra TCP/IP protokolov?
 • Aký je vzťah medzi TCP/IP modelom a OSI modelom?
 • Ako prúdia pakety pomocou TCP/IP protokolov.

Prezeranie rámcov pomocou Network Monitor-a

 • Čo je ping?
 • Čo je Network Monitor?
 • Praktické cvičenie: inštalácia Network Monitor-a

 • Ako zachytávať rámce (frames)
 • Praktické cvičenie: zachytávanie rámcov

 • Ako používať filtre na rámce
 • Kontrola zachytenej sieťovej komunikácie
 • Praktické cvičenie: Kontrola paketov

Prideľovanie IP adries v sieťach

Prideľovanie IP adries

 • Komponenty IP adries
 • Čo sú triedy IP adries?
 • Cvičenie:

  1. Určite triedy nasledovných adries:
  2. 172.16.2.1
   10.15.7.100
   192.168.0.100
   126.0.0.1
   1.1.1.1

  3. V ktorých triedach adries môžete mať viac ako 1000 hostov?
  4. Ktorá trieda adries má 254 hostov?
 • Desiatková (bodková) konvencia zápisu vs. binárny zápis
 • Ako konvertovať desiatkový zápis do binárneho formátu
 • Cvičenie:

  1. Konvertujte čísla z desiatkovej do binárnej sústavy:
  2. 44
   97
   255
   192.168.1.100
   255.255.255.248

  3. Konvertujte z binárnej do desiatkovej sústavy:
  4. 1111111
   11111111 11111111 11111111 11111000
   00001010. 01100100.00000111.00010101

 • Ako pracujú masky sietí
 • Cvičenie:
  Identifikujte komponenty IP adresy:
  IP Address Subnet Mask Network ID Host ID
  192.168.0.100
  10.7.1.1
  172.16.1.1
  129.102.197.23
  199.32.123.54
  1.1.1.1
  221.22.64.7
  93.44.127.235
  23.46.92.184
  152.79.234.1
  200.100.50.25

 • Doporučenia pre IP adresáciu
 • Cvičenie:
  Identifikujte nesprávne IP adresy:
  131.107.256.80
  222.222.255.222
  231.200.1.1
  126.1.0.0
  0.127.4.100
  190.7.2.0
  127.1.1.1
  198.121.254.255
  255.255.255.255

Vytvorenie subnetu

Čo je subnet?
Ako sú bity použité v maske subnetu
Ako vypočítať masku subnetu
Definovanie ID subnetu
Cvičenie:
Požadujeme rozdeliť sieť triedy B do 14 subnetov
Určite správnu masku subnetu:
1. Aký je najbližší vyšší násobok 2 ako číslo 14?
2. Určite exponent mocniny 2, ktorá je počtom bitov vyžadovaných pre subnetting
3. Konvertujte požadovaný počet bitov do desiatkového formátu
4. Pripojte konvertované číslo k existujúcej maske subnetu. Aká je výsledná maska?
Definujte ID-y subnetov
1. Vypíšte všetky možné kombinácie.
2. Konvertujte ID-y subnetov do desiatkovej sústavy pre každý subnet. Každá desiatková hodnota reprezentuje jeden subnet. Zapíšte rozsah subnetov a rozsahy hostov.

Smerovacie (routovacie) tabuľky

Čo je router?
Štandardná brána (default gateway)
Úloha routovania v sieťovej infraštruktúre
Cvičenie:
Skonvertujte adresy do binarnej podoby a pomocou AND určite či sú vzájomne lokálne alebo vzdialené
IP1: 176.149.115.8 Maska: 255.255.252.0
IP2: 176.149.117.201 Maska: 255.255.252.0

IP1: 176.149.115.8 Maska: 255.255.252.0
IP2: 176.149.114.66 Maska: 255.255.252.0

Rozdiel medzi statickým a dynamickým routovaním
Ako IP protokol vyberá smerovanie
Routovacie tabuľky vo Windows Server 2003
Cvičenie:
1. Prezeranie routovacej tabuľky
2. Modifikácia routovacej tabuľky

Limity IP adresnej schémy

Ako zabrániť mrhaniu IP adresami
Čo sú privátne a verejné IP adresy
Čo je VLSM?
Ako používať VLSM
Čo je Supernetting
Implementácia Supernettingu pomocou CIDR

Konfigurácia IP adresy klienta

Konfigurácia statickej IP adresy

Statické a dynamické IP adresy
Ako manuálne prideliť IP adresu
Cvičenie:
Manuálne pridelenie IP adresy
Prezeranie statickej TCP/IP konfigurácie
Prezeranie konfigurácie TCP/IP pomocou Ipconfig

Automatické pridelenie IP adresy

Čo je DHCP?
Získanie adresy pomocou DHCP
Prezeranie pridelených nastavení z DHCP
Cvičenie:
Konfigurácia klienta pre použitie s DHCP
Obnovenie IP adresy
Manuálne zrušenie, obnovenie a verifikácia IP adresy
Cvičenie:
Manuálne zrušenie a obnova IP adresy

Použitie alternatívnej konfigurácie

Ako alternatívna konfigurácia prideľuje IP adresy
Ako APIPA prideľuje IP adresy
Cvičenie:
Nastavenie alternatívnej konfigurácie

Konfigurácia klienta pre Name Resolution

Rozlíšenie klientských názvov

Proces rozlíšenia mien

Správa ARP Cache

Statické a dynamické položky ARP
Ako ARP prevádza IP adresy na MAC adresy
Ako riadiť ARP Cache pomocou programu ARP
Cvičenie:
1. Identifikácia MAC adresy lokálneho počítača
2. Identifikácia MAC adresy počítača na sieti
Prezeranie a modifikácia ARP cache
1. Vymazanie a pridanie dynamického záznamu
2. Pridanie chybného statického záznamu a vymazanie

Prehľad NetBIOS-u

Aké typy názvov môžu počítače používať
Čo je NetBIOS?
Čo je NetBIOS meno?
Čo je NetBT?
Typy nodov NetBT
Cvičenie:
Určenie typu NetBT nodu klienta
Čo je Nbtstat?

Použitie statického rozlíšenia mien

Súbor Lmhosts
Ako konfigurovať klienta pre Lmhosts
Súbor Hosts

Použitie dynamického rozlíšenia mien

Čo je wins?
Čo je DNS?
DNS prípony

Súhrn procesu rozlišovania mien

Ako riešiť sieťové problémy

Sieťové utility, ktoré vám pomôžu riešiť problémy.

Určenie príčin sieťových problémov

Aké sú hlavné sieťové problémy
Predtým ako začnete identifikovať problém
Identifikácia problému
Riešenie problému
Čo robiť po vyriešení

Sieťové utility, ktoré vám pomôžu riešiť problémy so sieťou

Utility pre rozlišovanie mien
Ďalšie utility
Ping
Ako interpretovať chybové hlášky od ping-u
Variácie na ping
Network Diagnostics
Netsh

2 komentáre k “Sieťová infraštruktúra”

 1. Zdravim,
  Ja by som v priklade
  ————————————–
  Identifikujte nesprávne IP adresy:
  131.107.256.80
  222.222.255.222
  231.200.1.1
  126.1.0.0
  0.127.4.100
  190.7.2.0
  127.1.1.1
  198.121.254.255
  255.255.255.255
  ————————————–
  uvadzal aj masky. Nakolko ip 198.121.254.255 nemusi byt broadcast.

  Address: 198.121.254.255
  Netmask: 255.255.254.0 = 23
  Network: 198.121.254.0/23
  Broadcast: 198.121.255.255
  HostMin: 198.121.254.1
  HostMax: 198.121.255.254
  Hosts/Net: 510

 2. Masky su samozrejme defaultne… ;) Snad to vyplyva jasne z toho, ze neboli uvedene. Inak by som to potom mohol povedat pomaly o kazdej adrese… :)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *